Kontakt informacije ADS BiH

Dobro došli na ADS BiH web stranicu!

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

Poštovani posjetioci,
dobro došli na web stranicu naše institucije s nadom da će vam ona pružiti sve informacije o organizaciji, nadležnostima i aktivnostima Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Naša institucija vrši poslove realizacije procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija BiH, osigurava obuku i razvoj državne službe, pomaže institucijama BiH u realizaciji njihove kadrovske politike i organizacionog razvoja, te implementira informacione sisteme koji podržavaju osnovne poslove naše Agencije.

U ovim aktivnostima rukovodimo se ciljem da pružimo profesionalne usluge građanima, državnim službenicima i institucijama u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Nadamo se da će vam korištenje web site-a biti ugodno i pozivamo vas da nam slobodno postavljate pitanja, tražite dodatne informacije o temama koje vas interesuju i dajete svoje mišljenje o našem radu.

Agencija za državnu službu

 

Važno obavještenje za kandidate - učesnike u javnim konkursima i državne službenike - polaznike obuka

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje broj: UP1 03-7-7-66/12 od 23.08.2012. godine, kojim se Agenciji za državnu službu BiH nalaže sljedeće:

„I.    Zabranjuje se Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine da objavljuje lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja na službenoj web stranici www.ads.gov.ba

II.    Nalaže se Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine da blokira lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja, koji su objavljeni na službenoj web stranici www.ads.gov.ba

III. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine dužna je izvršiti naloženu upravnu mjeru pod tačkom II. u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja (op. 27.08.2012.godine), te o tome pismeno obavijestiti Agenciju za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Postupajući po navedenim nalogu iz Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, Agencija za državnu službu BiH je uklonila sve lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i lične podatke državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja sa službene web stranice Agencije. Također, obavještavamo kandidate da će se ubuduće sve informacije o rasporedima i rezultatima ispita u postupku provođenja javnih konkursa objavljivati putem sistema „MojKonkurs“ – https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ za konkurse koji se sprovode po članu 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 04/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12), a za konkurse koji se sprovode po članu 32a. Zakona, kandidati će biti obavještavani od strane nadležnih institucija pismenim putem, e-mailom ili telefonski.  

Rasporedi obuka državnih službenika se više neće objavljivati na web sajtu Agencije, a kandidati će o terminima obuka biti obavještavani kao i do sada, pismeno putem institucija iz kojih dolaze te u formatu podsjetnika na službeni e-mail.

Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka je u prilogu.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Like na našu Facebook stranicu vam donosi ažurne informacije o konkursima i obukama na vašem Facebook News Feed-u.