Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za normativno pravne poslove

Broj posjeta:
654
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za komunikacije

Broj posjeta:
664
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analizu i održavanje baza podataka

Broj posjeta:
1483
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 20.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za računovodstveno-materijalne poslove

Broj posjeta:
490
5 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku
1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove
1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku

Broj posjeta:
2609
6 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za nacionalni žig  
1/02 Stručni savjetnik – prevodilac
1/03 Šef Odsjeka za autorsko pravo i srodna prava
1/04 Stručni savjetnik za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje
1/05 Šef Odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

Broj posjeta:
667
7 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 14.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik Sektora za ocjenu farmaceutskog kvaliteta lijeka

Broj posjeta:
613