Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik  sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom, odsjek za biologiju, smjer biohemija i fiziologija – VSS VII stepen, odnosno pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek za biologiju, smjer biohemija i fiziologija,  koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
617
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Krajnji rok za prijave: 30.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši pravni savjetnik

Broj posjeta:
1235
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Pomoćnik ministra za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline


 

Termin polaganja intervjua

Broj posjeta:
1206
4 Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.04.2019.

1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;

1/02 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

Broj posjeta:
1431
5 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za ratni zločin
1/02 Stručni savjetnik za analizu i procjene


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
1660
6 Javni poziv za izbor i prijem volontera visoke stručne spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 volonter- diplomirani pravnik visoke stručne spreme (VII stepen sa završenim pravnim fakultetom  ili sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta  koji je vrednovan sa 180 ECTS  bodova- prijem  na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa - jedan izvršilac

Broj posjeta:
1105
7 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analize
1/02 Viši stručni saradnik za analize
1/03 Stručni savjetnik za upravljanje programima i projektima IPA
1/04 Stručni savjetnik za koordinaciju međunarodne multilateralne pomoći
1/05 Stručni savjetnik za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju)

Broj posjeta:
1400
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 19.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove i javne nabavke


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
1108
9 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 19.03.2019. (Dostavljanje prijava do: 22.03.2019.)

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za trgovinu i unutrašnje tržište
2/01 Stručni savjetnik za monitoring programa pomoći EU Bosni i Hercegovini
3/01 Stručni savjetnik za budžet i finansije
4/01 Stručni savjetnik za komunikacije
5/01 Viši stručni saradnik - koordinator za sredstva tehničke pomoći


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
2194
10 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za provođenje postupaka javnih nabavki


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
1235
11 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
1616
12 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za robe dvostruke i posebne namjene
1/02 Stručni saradnik za obradu podataka


 

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Broj posjeta:
4381
13 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
2760
14 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za normativne poslove
1/02 Stručni savjetnik u oblasti državljanstva
1/03 Šef Odsjeka za rad i zapošljavanje


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
1837
15 Javni oglas za prijem volontera u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter sa završenim  Tehnološkim fakultetom – inžinjer prehrambene tehnologije- 240 ECTS - jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
968
16 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informaciono društvo


 

Termin polaganja intervjua

Broj posjeta:
1687
17 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Broj posjeta:
3610
18 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za interne protokolarne odnose
1/02 Viši stručni saradnik za administriranje sigurnosti informacionog sistema


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju)

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita 

Broj posjeta:
4453
19 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 08.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za komunikacije


 Termin polaganja usmenog djela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Broj posjeta:
4053
20 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka


Termin polaganja intervjua

 

Broj posjeta:
1805
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 69