Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršilac;
Pripravnik – sa završenim fakultetom političkih nauka, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršilac;

Broj posjeta:
300
2 Javni poziv za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Krajnji rok za prijave: 09.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter- VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje prvog ciklusa ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa  visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih nauka ili studij u oblasti  inžinjeringa i tehnologije - 2 izvršioca

Broj posjeta:
1046