Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.06.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik - sa završenim zvanjem diplomirani pravnik ili Bakalauret/Bachelor prava, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  - menadžment sigurnosti, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija – smjer cestovni saobračaj, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - ekonomike i prehrambene industrije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  menadžmenta, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  zdravlje i ekologija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  sociologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  - komunikologije visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;

Broj posjeta:
1436
2 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik-završen Prirodno-matematički fakultet ili drugi fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, odsjek za  genetiku i bioinžinjering – VSS VII stepen, odnosno završenen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, ili drugi fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, odsjek za  genetiku i bioinžinjering, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
1860
3 Javni konkurs za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.02.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Vježbenik – sa završenim fakultetom društvenog smjera ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
1786
4 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
1705
5 Javni poziv za prijem volontera u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.02.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Volonter sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ETCS bodova, fakultet pravne struke - dva (2) izvršioca
Volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera,  visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ETCS bodova - dva (2) izvršioca

Broj posjeta:
2480
6 Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
pripravnik sa završenim pravnim, ekonomskim ili drugim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema (VII. stupanj), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršitelj

Broj posjeta:
3238
7 Javni oglas za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Vježbenik – sa završenim Pravnim fakultetom ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova, jedan izvršilac

Broj posjeta:
2619
8 Javni oglas za prijem pripravnika u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik - sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Broj posjeta:
3415
9 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja– jedan (1) izvršilac

Broj posjeta:
3002
10 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik - sa završenim saobraćajnim fakultetom, zrakoplovnog smjera (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja saobraćajnog fakulteta, zrakoplovnog smjera, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Broj posjeta:
3032