Poziv na kurs francuskog jezika – Mostar, Banja Luka i Tuzla jezika-mostar-banja-luka-i-tuzla&format=pdf&option=com_content&lang=en" title="PDF" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow">PDF jezika-mostar-banja-luka-i-tuzla&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&lang=en" title="Print" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow">Print
Tuesday, 21 September 2010 13:31

bosnia_flag Rok za prijavu je 29.09.2010.

 


Odsjek za obuku Agencije za državnu službu u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske poziva zainteresirane državne službenike da se prijave za učenje francuskog jezika početni i napred nivo (za 20 polaznika). Kurs traje godinu dana, dva semestra. Obuka se odvija u Mostaru, Banjoj Luci i Tuzli.

Plodna suradnja koja je uspostavljena s Ambasadom Republike Francuske prije nekoliko godina i koja se već realizira kroz organiziranje kurseva i radionica za državne službenike nastavlja se novim pozivom.

Zainteresirani državni službenici se prijavljuju isključivo popunjavanjem univerzalnog obrasca koji se može naći na web stranici ADS BiH (www.ads.gov.ba). Rok za prijavu je 29.9.2010. godine. Nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijava se može predati putem faksa 033 284 710 ili poslati na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Agencija za državnu službu sufinancira ove kurseve i ima odlučujuću ulogu prilikom odabira polaznika. Zbog ograničenog broja učesnika, Agencija zadržava pravo selekcije učesnika. Svi zainteresirani će biti obaviješteni da li je prijava prihvaćena ili ne. Kursu će moći prisustvovati samo oni kandidati koji dobiju potvrdu učešća.

Svi državni službenici koji u se prijavili na kurs engleskog jezika u prijavnom obrascu trebaju navesti kojem jeziku daju prioritet – istovremeno je moguće pohađati samo jedan tečaj jezika.

Navedeni kurs će biti vrednovan s 11 kredita.

Last Updated on Tuesday, 05 October 2010 09:12