07
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

("Službeni glasnik BiH", 35/03)


PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

278

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. septembra 2003. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj

30. septembra 2003. godine, usvojila je

 

ZAKON

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02 i 19/02)

mijenja se i dopunjava kako slijedi:

 

Član 1.

 

U članu 20. stav 2. riječi:"jedan mjesec" zamjenjuju se riječima: "dvadeset (20) dana".

 

Član 2.

 

U članu 21. stav 2. riječi:"tri mjeseca" zamjenjuju se riječima:"trideset (30) dana".

 

Član 3.

 

U članu 63. stav 4. tačka a) riječi:"tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "trideset (30) dana".

 

Član 4. Ovaj zakon stupio je na snagu 13. marta 2003. godine.

 

 

 

PS BiH broj 99/03

30. septembra 2003. godine

Sarajevo

 

 

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Nikola Špirić, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

 

Mustafa Pamuk, s. r.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_35.pdf)Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_35/03Dokument u PDF formatu.83 Kb
Ažurirano Utorak, 17 Ožujak 2015 11:59
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook