07
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Štampa

("Službeni glasnik BiH", 04/04)


Na osnovu člana IV. 4a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 20. novembra 2003., i na sjednici Doma naroda, održanoj 28. januara 2004., usvojila je

 

ZAKON

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02 i

19/02) - u daljem tekstu: Zakon, u članu 4. iza riječi: "u daljem tekstu: Sud Bosne i Hercegovine)" dodaju

se riječi: "Ombudsmen Bosne i Hercegovine".

 

Član 2.

 

U članu 6. Zakona, iza tačke 3. dodaje se nova tačka 4. koja glasi: "Ovaj zakon ne primjenjuje se na osobe zaposlene u Uredu ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine."

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"."

 

 

 

 

PS BiH broj 2/04

28. januara 2004. godine

Sarajevo

 

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Nikola Špirić, s. r.

 

 

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mustafa Pamuk, s. r.

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_04.pdf)Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_04/04Dokument u PDF formatu.118 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 17 mart 2015 12:00
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook