14
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 26/04)


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02 i 35/03) u članku 6. u naslovu iza riječi: "konzularna služba", dodaju se riječi: "Državna agencija za istrage i zaštitu".

U istom članku u stavku l. iza riječi: "konzularne službe", dodaju se riječi: "Državne agencije za istrage i zaštitu".

U istom članku u stavku 2. riječi: " graničnu službu", brišu se.

U istom članku iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Ovaj zakon se ne primjenjuje na policijske službenike definirane Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

PSBiH broj 48/04
7. svibnja 2004. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Martin Raguž, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, v. r.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_26.pdf)Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_26/04Dokument u PDF formatu.116 Kb
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:00
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook