Poziv na obuku "Uključivanje principa ravnopravnosti spolova u zakone, strategije i politike" PDF Štampa
srijeda, 06 oktobar 2010 14:10
bosnia_flag Krajnji rok za prijave 20.10.2010.

Zadovoljstvo nam je pozvati rukovodeće državne službenike, uključujući i šefove unutarnjih organizacijskih jedinica, na jednodnevnu obuku „Uključivanje principa ravnopravnosti spolova u zakone, strategije i politike“. Obuka se organizuje u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.

 

Cilj obuke je upoznavanje rukovodećih državnih službenika sa osnovama uključivanja principa ravnopravnosti spolova u zakone, strategije i politike, što predstavlja obavezu za sve institucije u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BIH“ br. 32/10) i u skladu sa Gender akcionim planom  Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH“ br. 41/09).

 

Datum:

I grupa - 26. oktobar /listopad 2010. godine s početkom u 10:00 sati

II grupa - 27. oktobar/listopad 2010. godine s početkom u 10:00 sati

Mjesto: Sala 1/1 Parlamentarne skupštine BiH (Trg BiH 1)

Tematske cjeline seminara: Koncept ravnopravnosti spolova? Međunarodni okvir za ravnopravnost spolova. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10). Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 41/09) i druge strategije i akcioni planovi koje je usvojilo Vijeće ministara BIH. Usaglašavanje zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH. Diskusija.

 

Prijave se vrše isključivo popunjavanjem Univerzalnog prijavnog obrasca, koji je dostupan na web-stranici www.ads.gov.ba. Prijave se mogu slati putem faksa na broj 033/284-710, rok za prijave je 20.10.2010. do 12 sati. Za ovu radionicu svakom učesniku bit će dodijeljena 3 kredita.

Posljednje ažurirano srijeda, 01 decembar 2010 15:48
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook