14
Oct
2009
Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 32/07)


Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. marta 2007. godine, i na 3. sjednici Doma naroda, održanoj 30. marta 2007. godine, usvojila je

ZAKON

O USVAJANJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

(1)    Ovim Zakonom usvaja se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine koji je na privremenim osnovama donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 17/04.

(2)    Zakon i svi prateći propisi, doneseni u skladu s ovim Zakonom, primjenjuju se od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 17/04).

Član 2.

Ovaj Zakon bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".


PSBiH, broj 10/07
30. marta 2007. godine
SarajevoPredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine
Beriz Belkić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine
Ilija Filipović, s. r.

 

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:01
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook