14
Oct
2009
O nama PDF Štampa

Uredi Agencije za državnu službu su u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH Agencija za državnu službu je državna institucija Bosne i Hercegovine zadužena da osigura realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija; da pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja kao i pri uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u institucijama BiH (HRMIS); osigurava obuku i razvoj državne službe; te obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.  

Agencijom rukovodi direktor kojeg imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije se nalazi na mjestu sekretara sa posebnim zadatkom, a bira se i imenuje u skladu sa članom 34. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Agencija ima status pravnog lica i sjedište joj je u Sarajevu.

Za više informacija o našoj instituciji, molimo posjetite linkove iz menija O nama.


MISIJA

Agencija za državnu službu BiH realizuje proces zapošljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, te pomaže u upravljanju ljudskim potencijalima institucija BiH radi efikasnijeg, profesionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja poslova iz domena državne uprave.

VIZIJA

Moderna državna služba u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Posljednje ažurirano petak, 12 februar 2016 13:18
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook