Poziv na obuku za novouposlene – BANJA LUKA PDF Štampa
srijeda, 03 novembar 2010 15:42
bosnia_flag Krajnji rok za prijave : -

Poštovani,

 

Agencija za državnu službu realizira obuku za novouposlene u institucijama BiH, kao jednu od tri obavezujuće obuke u programu Odsjeka za obuku ADS. Način i uvjeti provođenja ove obuke definirani su Odlukom Vijeća ministara, koja je donesena na 119. sjednici VM od 30.05.2006 (Službeni glasnik BiH broj 51/06 od 10.07.2006.).

Obuka za novouposlene je uobičajeni i redovni oblik obuke koji se primjenjuje na zaposlene u administracijama u mnogim zemljama. Ovaj vid obuke ima za cilj da osobu koja se zapošljava u neku od institucija Bosne i Hercegovine upozna sa okruženjem u koji osoba ulazi, kao i sa svim specifičnostima tog radnog okruženja, od zakonskog okvira u kom se odvija rad državnih službenika u institucijama BiH, do specifičnosti rada u administraciji u smislu etičkog koda i organizacione strukture državne administracije.

U Članu 3. iste Odluke naglašeno je da su Institucije obavezne da omoguće izvođenje obuke za novouposlene državne službenike, koja je kao djelatnost od općeg interesa propisana zakonom i kako takva ima prednost u odnosu na druge aktivnosti novouposlenih državnih službenika.

Planirano je da se naredna obuka održi u periodu  od 22. do 24. novembra/studenog 2010. godine, u prostorijama Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, Bana Lazarevića bb, Banja Luka s početkom u 9:30. Prema našoj evidenciji državni službenici iz Vaše institucije (popis dostavljamo u nastavku) nisu završili ovu obuku. Za ovu obuku nećemo dostavljati potvrde o prisustvu, obzirom da je lista sa imenima pozvanih već sačinjena i Institucije trebaju pismeno (faksom ili emailom) obavijestiti ADS samo u slučaju nemogućnosti nekog službenika da pohađa ovaj termin.

Neopravdano odsustvovanje s obuke sankcionirat će se u skladu s Odlukom o uslovima, načinu i postupku određivanja državnih službenika na obukama.

Svi polaznici ove obuke koji je budu redovno pohađali dobiće odgovarajući Certifikat o učešću od Agencije i time će one/oni ispuniti svoju obavezu prisustva ovoj obuci.

Za ovu obuku svakom pojedincu koji je bude redovno pohađao biće dodijeljeno 5 kredita.

 

 

LISTA POZVANIH NA OBUKU ZA NOVOUPOSLENE U TERMINU

22-24. novembar/studeni 2010. godine, od 9:30 sati

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje, Bana Lazarevića bb, Banja Luka

 

 

R. br.

Prezime i ime

Institucija

1

Desanka Vujančević

Agencija za javne nabavke BiH

2

Tanja Zubović

Agencija za javne nabavke BiH

3

Krunić Danica

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

4

Danica Krunić

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH

5

Dušan Sarajlić

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH

6

Ehlimana Alibegović-Goro

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH

7

Ranko Simić

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta/ kvalitete BiH

8

Sanela Pašić Delahmetović

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta/ kvalitete BiH

9

Vižin Marina

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta/ kvalitete BiH

10

Marković Sandra

Agencija za unapređenje stranih investicija

11

Tihomir Miletović

Centar za uklanjanje mina u BiH

12

Danijela Popović

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

13

Ana Garić

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

14

Asmir Kruhović

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

15

Branislava Bajić

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

16

Enes Mujezinović

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

17

Mladen Karić

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

18

Radenko Dubravac

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

19

Slavica Gebert – Stuhlik

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

20

Stojanka Supić

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

21

Cerić Aida

Komisija za koncesije

22

Mirko Petković

Regulatorni odbor željeznica BiH

23

Slađana Okolić

Regulatorni odbor željeznica BiH

24

Vesna Petić

Regulatorni odbor željeznica BiH

25

Jasna Kelečević

UINO

26

Maida Plačo

UINO

27

Milan Cvijić

UINO

28

Mirjana Klincov – Stanar

UINO

 

 

Posljednje ažurirano srijeda, 01 decembar 2010 15:50
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook