KONKURS za upis studenata/ica u prvu godinu drugog ciklusa interdisciplinarnog master studija RODNE STUDIJE u akademskoj 2010/2011.godini PDF Štampa
ponedeljak, 22 novembar 2010 16:09
KONKURS za upis studenata/ica u prvu godinu drugog ciklusa interdisciplinarnog master studija RODNE STUDIJE u akademskoj 2010/2011.godini

UNIVERZITET U SARAJEVU, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije objavljuje KONKURS za upis studenata/ica u prvu godinu drugog ciklusa interdisciplinarnog master studija RODNE STUDIJE u akademskoj 2010/2011.godini.

Odlukom Senata broj 01-38-1224/10 od 28.04.2010. godine data je saglasnost za upis studenata/ica na Master studij Rodne studije.

Opis programa: Master studij Rodne studije je dvogodišnji, interdisciplinarni postdiplomski program s ciljem edukacije studenata/ica o metodama, teorijama i konceptima potrebnim za izučavanje roda/gender-a. Studij treba da doprinese uspostavljanju mreže eksperata/ica spremnih za rad u domaćim, regionalnim, međunarodnim vladinim i ne-vladinim, te akademskim institucijama itd., sa zajedničkim motivom da promoviraju rodno istraživanje, rodno interdisciplinarno znanje i rodnu jednakopravnost unutar svojih zajednica. Struktura programa naglašava regionalni pristup izučavanju rodne problematike. Program je predviđen za maksimalno 30 polaznika/ica.

Predavači/ce i teme izučavanja: Predavačko osoblje sastoji se od univerzitetskih profesora/ica i stručnjaka/inja iz oblasti rodnih studija. Pored predavačkog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu, u realizaciji programa učestvuju i profesori/ce univerziteta iz Tuzle, Banja Luke, Mostara, univerziteta iz jugoistočne Evrope, EU i šire. Obavezni predmeti koji se izučavaju na studiju su: Metodologija rodnih istraživanja, Rodne teorije, Rod i ljudska prava, Rod i politika, Rod i Balkan, Rod i razvoj, Gender strategije i politike. Izborni predmeti obuhvataju teme kao što su rod i nacionalizam, rod i svakodnevni život u „tranziciji“, rod i izgradnja mira, te mnoge druge teme od značaja za region jugoistočne Evrope. Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i na engleskom jeziku.

Postupak prijave: Na master studij mogu se prijaviti kandidati/kinje koji/e ispunjavaju kriterij završenog I ciklusa studija koji se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati/kinje koji/e su završili/e studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima. Kandidatima/kinjama koji/e su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima može se priznati do max. 60 ECTS (predmet pojedinačnog razmatranja i odluke). Uz aktivno znanje jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, srpski ili hrvatski) zahtijeva se aktivno znanje engleskog jezika, visok stepen motiviranosti za studij, te aktivno poznavanje rada na računaru. Uz prijavu za studij, kandidati/kinje prilažu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu)
  • Uvjerenje o položenim ispitima (original)
  • CV
  • Pismo motivacije (esejskog tipa u dužini od 3 strane, na engleskom jeziku)
  • Dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original, ne stariji od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 mjeseci)

Mogućnost intervjua je takođe predviđena.

Prijem i upis studenata provodi Nastavno naučno vijeće Master studija, na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u školskoj 2010/2011. godini. (www.unsa.ba)

Izvođenje nastave: Mjesto izvođenja nastave je Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (CIPS). Nastava se većinom izvodi vikendom.

Diploma: Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu. Akademska titula i stručno zvanje nakon završenog II ciklusa: stručni stepen - magistar rodnih studija.

Školarina: Cijena školarine za Master studij je 6.800,00 KM (Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine). (www.unsa.ba). Obezbjeđena je donacija za troškove školarine u visini od 50% ukupnog iznosa. Studenti/ce participiraju u troškovima realizacije studija sa 3.400,00 KM (troškovi odbrane magistarskog rada uključeni), sa mogućnošću plaćanja u max. četiri rate (850,00 KM na početku svakog semestra).

Dodatne stipendije: Postoji ograničeni fond donatorskih sredstava za putne troškove studenata/ica koji/e ne žive u Sarajevu. Za ovu vrstu stipendije potrebno je posebno uložiti molbu.

Dokumenti, traženi konkursom, trebaju biti dostavljeni i primljeni u Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Univerzitetski kampus) do 29. novembra 2010.g.

Rok za prijavu: 29. novembar 2010.g.

Zainteresovani/e kandidati/kinje mogu dobiti detaljnije informacije o studiju u: Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, kontakt osoba: Nejra Nuna Čengić - koordinatorica, Univerzitetski kampus, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo Tel/Fax: 033 668 683, 668 685, 668 687 E-mail:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Web stranica: www.cps.edu.ba

Realizaciju Master studija Rodne studije finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), te Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook