Privremena obustava korištenja sistema HRMIS PDF Štampa
ponedeljak, 17 januar 2011 10:53

Poštovani,

Agencija za državnu službu je u cilju implementacije akcija LJ.P.3.1. i I.T.4.4. iz "Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH", pokrenula i implementirala projekat razvoja jedinstvenog Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u institucijama Bosne i Hercegovine (sistem BH-HRMIS). Poznato vam je da je isti razvijen, te da je nakon brojnih aktivnosti na testiranju sistema, uklanjanju grešaka, pripreme korisničkih uputstava, itd. Agencija u posljednje vrijeme sprovodila aktivnosti puštanja u rad sistema u većini institucija Bosne i Hercegovine. Istovremeno sa tim aktivnostima obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH sa obavješću o namjeravanoj uspostavi zbirke ličnih podataka kroz sistem BH-HRMIS i zahtjevom za odobrenje korištenja sistema. Agencija za državnu službu je u zahtjevu obrazložila pravne osnove, cilj i obim obrade ličnih podataka, vrste ličnih podataka koje se namjeravaju obrađivati, sigurnosne i tehničke karakteristike sistema te ostale informacije relevantne za odlučivanje.

Rješavajući po našem zahtjevu, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH je rješenjem br. 03-37-11-403-5/10 od 30.12.2010. godine zabranila Agenciji za državnu službu obradu ličnih podataka zaposlenih u institucijama BiH kroz sistem BH-HRMIS i naložila da se svi do sada prikupljeni lični podaci u sistemu obrišu. U navedenom Rješenju obrazloženo je da ne postoje dovoljne zakonske osnove da bi naša Agencija mogla operacionalizirati ovako koncipiran informacioni sistem.

Agencija za državnu službu dužna je izvršiti naložene upravne mjere te će postupiti u skladu sa spomenutim Rješenjem i u sistemu obrisati do sada prikupljene lične podatke.

Ovim vas obavještavamo da obustavite daljnje aktivnosti na unosu podataka u sistem.

Postupajući po uputama iz navedenog rješenja, Agencija za državnu službu će pristupiti izmjenama i dopunama postojeće zakonske regulative kako bi se osigurali potrebni i dovoljni pravni osnovi za punu operacionalizaciju informacionog sistema, te će pristupiti detaljnoj reviziji vrsta ličnih podataka predviđenih za obradu u sistemu BH-HRMIS, u cilju definiranja minimuma ličnih podataka potrebnih za normalan rad sistema. Nakon provođenja ovih namjeravanih aktivnosti, Agencija će ponovo tražiti dozvolu za uspostavu zbirke ličnih podataka kroz sistem BH-HRMIS. Tek nakon dobijanja odobrenja za obradu ličnih podataka od strane Agencije za zaštitu ličnih podata u BiH mogu se očekivati ponovne aktivnosti na operacionalizaciji ovog sistema.

Do tada, zahvaljujemo se na dosadašnjoj saradnji vaše institucije u našim nastojanjima da informatiziramo, automatiziramo i standardiziramo oblast upravljanja ljudskim resursima u institucijama BiH i radujemo se skorom nastavku naše uspješne saradnje.

S poštovanjem,

ADSBiH

Posljednje ažurirano ponedeljak, 17 januar 2011 10:55
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook