Postupak realizacije obuka za državne službenike na temu E-Uprava - Prijava predavača PDF Štampa
utorak, 12 april 2011 14:27

U ime Agencije za državnu službu, pozivamo vas da dostavite ponudu za pružanje usluge obuka za državne službenike na temu „Uvod u elektronsku upravu“. Procedura nabavke usluge će se obaviti u skladu s Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine i ovom dokumentacijom.

  1. Predmet nabavke

1.1  Predmet nabavke je pružanje usluge obuka za državne službenike na temu „Uvod u elektronsku upravu“.  Značaj i potencijal upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u organima uprave, razvoj elektronske Uprave povezanih sa dugoročnim planovima za razvoj institucija BiH.

1.2  Bosna i Hercegovina, kao potencijalna članica Evropske Unije, mora zadovoljiti evropske IKT standarde i usvojiti evropske prakse u mnogim oblastima: od strateškog IT upravljanja planiranja, preko razvoja osnovnih servisa e-Uprave za građane i poslovni sektor,  do upravljanja infrastrukturom e-Uprave, informacionim sistemima i aplikacijama te povezivanja sa sistemima drugih zemalja članica u pan-evropske informacione sisteme.

1.3  Ovaj jednodnevni kurs ima za cilj:

1.3.1        osigurati kompaktne i usmjerene informacije o elektronskoj Upravi i njenom značaju, te objasniti povezanost razvoja e-Uprave sa ciljevima javne administracije,

1.3.2        dati pregled razvoja e-Uprave na nivou Europske unije i nacionalnim nivoima zemalja članica, kroz pregled najvažnijih evropskih inicijativa, strategija i implementacija,

1.3.3        objasniti zašto je e-Uprava bitna i za Bosnu i Hercegovinu i koji su to preduvjeti koji u tom smislu moramo ispuniti na putu EU integracija,

1.3.4        objasniti gdje se nalazimo i kakav je trenutno organizacijski kapacitet za uvođenje sistema e-Uprave u institucije BiH,

1.3.5        prezentirati najbolje prakse zemalja Europske unije kao i pan-evropske elektronske servise,

1.3.6        ukazati na prepreke na koje se neminovno nailazi na putu uvođenja sistema e-Uprave, te

1.3.7        objasniti potrebu i značaj promoviranja postojećih servisa e-Uprave.

1.4. Obuka će se izvoditi u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

2. Ponuđači / Predavači

2.1.Kao ponuđači mogu se prijaviti firme registrirane za pružanje usluge obuke, kao i predavači kao privatna lica. S firmama će se sklopiti ugovor o pružanju usluga, a s privatnim licima ugovor o autorskom honoraru.

2.2.Agencija će platiti neto iznos od 50,00 KM po času/školskom satu za obavljenu uslugu predavanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, s tim da je predavač dužan osigurati materijale koji se distribuiraju polaznicima. Predavačima koji imaju akademski status magistra znanosti platit će se osnovna cijena uvećena za 10%, a doktorima znanosti 30%.

2.4. Svaku pojedinačnu obuku ponuđač je dužan realizirati u roku od 15 dana od momenta upućivanja zahtjeva Agencije za realizaciju konkretne obuke, a plaćanje će se vršiti po završenoj obuci u roku od 30 dana ili isporuke fakture od strane ponuđača. Minimalni broj polaznika po obuci je dvadeset (20) i Agencija nije dužna da realizira pojedinu obuku ako se na nju prijavi manji broj polaznika.

3. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

3.1  Za učešće u proceduri nabavke iz ovog zahtjeva za ponude, ponuđači treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

Za firme/pravna lica:

  1. Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar subjekta s ovjerenim svim pojedinačnim stranicama-prilozima uključujući i ovjerene fotokopije rješenja o upisu promjena podataka o subjektu (ukoliko ih je bilo) ili ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa svim pojedinačnim ovjerenim prilozima (ovjera tražene dokumentacije ne može biti starija od tri mjeseca u trenutku podnošenja ponude).
Za sve:
  1. popunjen obrazac
  2. Ovjerene kopije diploma/nostrifikacija diploma (VSS, magisterij i doktorat) i kopije certifikata/licenci za osposobljenost predavača za obavljanje navedene obuke. (vrednuju se od 1 do 5 bodova)
  3. Biografija predavača.
  4. Reference  i popis organiziranih i pruženih obuka na tražene teme (s navedenim kontakt podacima naručitelja u cilju mogućnosti provjere). (vrednuju se od 1 do 5 bodova)
  5. Detaljan i potpun program rada, uzorak materijala i materijali za distribuciju polaznicima (u tiskanoj ili elektronskoj verziji). (vrednuju se od 1 do 10 bodova)

NAPOMENA:  Program rada treba biti prilagođen državnoj službi, s tekstovima i primjerima prilagođenim državnoj upravi u BiH.

4. Priprema ponuda

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svojih ponuda. Agencija ne snosi bilo koje troškove nastale u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

4.2 Ponude se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu BiH, Postupak realizacije usluge e-uprava obuka, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, i to do 21.4.2011.

4.3. Kontakt osoba: Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

5. Obavještenje

5.1. Popis predavača koji su prošli provjeru vrednovanja od strane Agencije objavit će se na web stranici Agencije.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (OBRAZAC_ZA_PRIJAVLJIVANJE_PREDAVACA_E_UPRAVA.doc)Prijavni obrazac za obuku "Uvod u e-Upravu"Dokument u Word 2003 formatu.29 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 12 april 2011 14:32
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook