Kurs naprednog korištenja MS Excel aplikacije PDF Ispis
Utorak, 24 Studeni 2009 09:29

Krajnji rok za prijave: 26.11.2009.

 

Datum održavanja kursa: 01.12. - 04.12.2009. (4 dana), od 09.00 do 17.00 sa pauzama

Mjesto održavanja kursa: Centar za kompjutersku edukaciju, Alipašina 2/I (kod kina Radnik), Sarajevo

Krajnji rok za prijave: Četvrtak, 26.11.2009. godine do 12.00 sati.

Prijava se vrši putem Jedinstvenog prijavnog obrasca obuke, koji mora biti potpisan od strane neposrednog rukovodioca uposlenika ili druge ovlaštene osobe i sa pečatom institucije kao dokaz da se uposleniku odobrava navedena edukacija. Prijavu poslati na fax broj 033 284 710 ili odskeniranu putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Lista 15 odabranih kandidata će biti objavljena na ovom web sajtu najkasnije do četvrtka, 26.11.2009. godine, a odabrani kandidati će i telefonski biti obavješteni o pohađanju kursa.

Tematsko područje obuke

Podizanje efikasnosti i efektivnosti javne administracije upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija

Ciljna grupa

 • Državni službenici – stručnjaci iz oblasti finansija, budžeta, statistike i ostali koji svakodnevno koriste ovaj softwareski alat.

Preduvjeti

 • Kandidati poznaju i svakodnevno koriste Microsoft Excel aplikaciju.

Po završetku obuke polaznici će znati

 • Proizvesti visokokvalitetnu informaciju
 • Brže i lakše izdvojiti ključne informacije
 • Proizvesti sofisticirane izvještaje i praviti jasne analize
 • Koristiti napredno editovanje, obradu podataka, funkcije i analitiku
 • Proizvesti i koristiti macro-e u tabelarnim proračunima

Očekivani razultati

 • Osnaženi kapaciteti državne administracije u finansija, budžeta, statistike i analiza.

Format obuke

Obuka će se sastojati od:

 • Prezentacija znanja iz tematskih oblasti uz korištenje savremenih autio-vizuelnih pomagala pred izabranim auditorijem uz kontinuirane vježbe u računarskom laboratoriju.

Tematske oblasti obuke

1. Editovanje

 • Korištenje naprednih alata za manipulaciju nad podacima
 • Korištenje subtotal funkcija za brzo izračunavanje ključnih subtotal-a i kreiranje what-if tabela za prikaz rezultata u različitim scenarijima
 • Use conditional formatting options to apply different formats to selected data within a spreadsheet or use paste special options to remove formulae from data and to transpose data for presentation purposes.

2. Upravljanje podacima

 • Sortiranje – Sortiranje podataka po višestukim kolonama (npr. simultana primjena višestrukih sort kriterija) ili izvođenje kastimiziranih sortiranja (npr. alfabetsko sortiranje podataka po danu ili mjesecu. Okomito i vodoravno sortiranje.
 • Upiti/Filtriranje – Izvlačenje jasnih i tačnih informacija iz lista kreiranjem upita sa jednim ili više kriterija, ili korištenjem naprednih opcije za upite i filtriranje.
 • Linkovanje – Korištenje naprednih alata za linkovanje podataka unutar radnih stranica ili grafikona, između radnih stranica, i povezivanje sa Word dokumnetima.
 • Predlošci – Korištenje i editovanje predložaka (templejta) u cilju kreiranja prilagođenih radnih stranica.
 • Grafikoni – Kreiranje i upravljanje grafikonima unutar spreadsheet-ova u cilju sofisticiranih i profesionalnih rezultata.

3. Funkcije

 • Napredna analiza podataka. Korištenje date/time funkcija, matematičkih funkcija, statističkih funkcija, tekst funkcija, logičkih funkcija, finansijskih funkcija, lookup i reference funkcija i funkcija za rad sa bazama podataka za izračunavanje preciznih informacija.

4. Analize

 • Pivot tabele/Dynamic Crosstab - kreiranje i editovanje.
 • Scenariji/Verzije – kreiranje izvještaja bazirano na na različitim scenarijima.
 • Auditing – korištenje revizorskih alata za prikaz formula korištenih za kreiranje izvještaja i praćenje ćelija koje su obezbjedile podatke za formule, dodavanje i editovanje komentara.

5. Specijalni alati

· Snimanje i pokretanje jednostavnih macro aplikacija i kreiranje dugmadi koji ih pokreću na traci sa alatima.

Nastavni materijal

Skripta sa obrađenim temama sa kursa

Vremenski okvir i ograničenja

4 dana po 5 školskih časova dnevno.

Način procjene obuke

Uspješnost provedene obuke će se vršiti na osnovu:

 1. Broja polaznika koji su uspješno završili obuku
 2. Evaluacije kursa od strane svakog polaznika
Ažurirano Četvrtak, 26 Studeni 2009 13:45
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook