16
Aug
2011
Institucije Bosne i Hercegovine koje zapošljavaju državne službenike PDF Štampa

[Podaci ažurirani: 30.06.2015.]

Institucije Bosne i Hercegovine koje zapošljavaju lica sa statusom državnog službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) su sljedeće:

 1. Agencija za antidoping kontrolu
 2. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine
 3. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja
 4. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka
 5. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine
 6. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
 7. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine
 8. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
 9. Agencija za policijsku podršku
 10. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine
 11. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 12. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
 13. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine
 14. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
 15. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
 16. Agencija za školovanje i stručno obrazovanje kadrova
 17. Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini
 18. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini
 19. Arhiv Bosne i Hercegovine
 20. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
 21. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini
 22. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 23. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
 24. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
 25. Direkcija za ekonomsko planiranje
 26. Direkcija za evropske integracije
 27. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
 28. Državna agencija za istrage i zaštitu
 29. Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini
 30. Fond za povratak Bosne i Hercegovine
 31. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
 32. Granična policija Bosne i Hercegovine
 33. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
 34. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
 35. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
 36. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
 37. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
 38. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine
 39. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
 40. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine
 41. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
 42. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 43. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
 44. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
 45. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
 46. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
 47. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 48. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 49. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
 50. Odbor državne službe za žalbe
 51. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
 52. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine
 53. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
 54. Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine
 55. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
 56. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine
 57. Savjet za državnu pomoć
 58. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja
 59. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 60. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje
 61. Ured koordinatora za reformu javne uprave
 62. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine
 63. Ured za razmatranje žalbi (po javnim nabavkama)
 64. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
 65. Ured za zakonodavstvo
 66. Ured koordinatora Brčko distrikta
 67. Ured zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava
 68. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
 69. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

 

Posljednje ažurirano četvrtak, 12 maj 2016 13:27
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook