Postupak realizacije usluge obuka iz oblasti prava; prijava predavača PDF Štampa
ponedeljak, 24 oktobar 2011 14:45

 U ime Agencije za državnu službu, pozivamo vas da dostavite ponudu za pružanje usluge obuka za državne službenike iz oblasti prava. Procedura će se obaviti u skladu s Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine i ovom dokumentacijom.


U ime Agencije za državnu službu, pozivamo vas da dostavite ponudu za pružanje usluge obuka za državne službenike iz oblasti prava. Procedura će se obaviti u skladu s Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine i ovom dokumentacijom.

  1. Predmet nabavke

1.1  Predmet nabavke je pružanje usluge obuka za državne službenike iz oblasti prava.

1.2  Puni popis tema u prilogu (Obrazac).

1.3  Obuka će se izvoditi u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

2. Ponuđači / Predavači

2.1. U postupku nabavke ponuđači mogu konkurirati za jednu ili više tema.

2.2. Kao ponuđači mogu se prijaviti firme registrirane za pružanje usluge obuke, kao i predavači fizička lica. S firmama će se sklopiti ugovor o pružanju usluga, a s privatnim licima ugovor o autorskom honoraru.

2.3. Agencija će platiti neto iznos od 50 KM po času/školskom satu za obavljenu uslugu predavanja. Ponuđač je dužan osigurati materijale učesnicima u tiskanoj ili elektronskoj formi.

2.4. Svaku pojedinačnu obuku ponuđač je dužan realizirati na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluge obuke odnosno na osnovu zaključenog ugovora o autorskom djelu u roku od 15 dana od momenta upućivanja zahtjeva od strane Agencije za državnu službu za realiziranje konkretne obuke.

2.5. Za firme će se plaćanje izvršenih usluga obuke vršiti na osnovu ispostavljenog računa u roku od 15 dana.

2.6. Za fizička lica će se plaćanje izvršenih usluga obuke vršiti u roku od 15 dana na osnovu izvještaja o broju održanih sati obuke, liste sa potpisima polaznika obuke i potvrde Odsjeka za obuku da je posao izvršen.

2.7. Minimalni broj polaznika po obuci je dvadeset (20) i Agencija nije dužna da realizira pojedinu obuku ako se na nju prijavi manji broj polaznika.

 

3. Uvjeti za učešće i potrebni dokazi

 

3.1 Za učešće u proceduri nabavke iz ovog zahtjeva za ponude, ponuđači treba da ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

Za firme/pravna lica:

  1. a)Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar subjekta s ovjerenim svim pojedinačnim stranicama-prilozima uključujući i ovjerene fotokopije rješenja o upisu promjena podataka o subjektu (ukoliko ih je bilo) ili ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa svim pojedinačnim ovjerenim prilozima (ovjera tražene dokumentacije ne može biti starija od tri mjeseca u trenutku podnošenja ponude).

 

Za sve:

  1. b)popunjen obrazac
  2. c)Ovjerene kopije diploma/nostrifikacija diploma (VSS, te magisterij i doktorat ukoliko predavač isto posjeduje) i kopije certifikata/licenci za osposobljenost predavača za obavljanje navedene obuke. (vrednuju se od 1 do 5 bodova)
  3. d)Biografija predavača.
  4. e)Reference i popis organiziranih i pruženih obuka na tražene teme (s navedenim kontakt podacima naručitelja u cilju mogućnosti provjere). (vrednuju se od 1 do 5 bodova)
  5. f)Detaljan i potpun program rada i uzorak materijala za distribuciju polaznicima (u tiskanoj ili elektronskoj verziji). (vrednuju se od 1 do 10 bodova)

 

NAPOMENA: Program rada treba biti prilagođen državnoj službi, s tekstovima i primjerima prilagođenim državnoj upravi u BiH.

 

4. Priprema ponuda

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svojih ponuda. Agencija ne snosi bilo koje troškove nastale u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

4.2 Ponude se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu BiH, Postupak realizacije usluge obuka iz oblasti prava, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, i to do 7.11.2011.

4.3. Kontakt osoba: Zdravko Kujundžija, šef odsjeka za obuku, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , tel. 033 284 716

5. Obavještenje

5.1. Popis predavača koji su prošli provjeru vrednovanja od strane Agencije objavit će se na web stranici Agencije.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (OBRAZAC_ZA_PRIJAVLJIVANJE_PREDAVACA_ZA_OBUKU_pravo.doc)Obrazac za prijavljivanje predavača za obuku 43 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 24 oktobar 2011 14:51
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook