Informacija za sve zainteresovane a posebno kandidate koji se prijavljuju na javne oglase - VAŽNO ПДФ Штампа
среда, 14 март 2012 16:17

„Informacija za sve zainteresovane a posebno kandidate koji se prijavljuju na javne oglase - VAŽNO.

Agencija za državnu službu obavještava da dana 14. marta 2012. godine stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 18/12), kojim je u članu 2. propisano: „Od državljana BiH može se tražiti kopija lične karte, samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano.

Kako posebnim zakonom nije propisano da se postupcima popune radnih mjesta u državnoj službi može tražiti kopija lične karte, Agencija će u sve naredne oglase, odnosno oglase koji se objavljuju od 14.3.2012. godine u rubrici „Potrebni dokumenti“ napraviti izmjenu tako da se umjesto „važeće lične karte“ traži „važeće uvjerenje o državljanstvu“.

Ovo iz razloga što je Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u članu 22. stav (1) (opšti uslovi za postavljenje državnog službenika), između ostalog kao opšti uslov propisano i da osoba za postavljenje na mjesto državnog službenika mora ispunjavati uslov i „da je državljanin Bosne i Hercegovine“, te „da je starija od 18 godina“.

U skladu sa navedenim od kandidata će se od sada tražiti „važeće uvjerenje o državljanstvu“, koje će služiti u svrhu dokazivanja državljansta, te starosne dobi.

Oglasi koji su već objavljeni i u istima je, kao jedan od dokaza, tražena lična karta, provesti će se u skladu sa dosadašnjom praksom. Za javne oglase u kojima bude navedeno važeće uvjerenje o državljanstvu, potrebno je dostaviti isključivo važeće uvjerenje o državljanstvu, te ukoliko eventualno bude dostavljena lična karta umjesto traženog uvjerenja prijava će biti odbačena iz razloga nekompletnosti iste.

            Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci ili uvjerenje na kojem je po osnovu posebnog zakona navedeno da se izdaje bez ograničenja roka trajanja.“

Последње ажурирано четвртак, 15 март 2012 08:55
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook