Javni poziv za prijavu predavača za pružanje usluge obuke državnih službenika PDF Štampa
srijeda, 16 maj 2012 13:45

Poštovani,

U ime Agencije za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija), pozivamo vas da dostavite prijavu predavača za pružanje usluge obuke državnih službenika iz oblasti prava, menadžerskih, soft skills i specijalističkih obuka. Procedura će se obaviti u skladu s Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, izmjenama iste kao i ovom dokumentacijom.

 

  1. Predmet poziva

1.1  Predmet poziva je izbor kvalificiranih predavača za pružanje usluge obuka za državne službenike iz oblasti prava, menadžerskih, soft skills i specijalističkih obuka.

1.2  Prijava predavača i tema: Prijava predavača i tema koje su predviđene za obuke vršit će se na Obrascu koji se nalazi u prilogu.

1.3  Mjesto izvođenja obuka: Obuka će se izvoditi u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

2. Ponuđači / Predavači

2.1. U postupku prijave ponuđači mogu konkurirati za jednu ili više tema.

 

2.2. Kao ponuđači mogu se prijaviti firme registrirane za pružanje usluge obuke, kao i predavači fizička lica.

 

2.3. Sa firmama će se zaključiti (sklopiti) ugovor o pružanju usluge obuka, a sa fizičkim (privatnim) licima ugovor o autorskom djelu.

 

2.4. Agencija će platiti neto iznos od 50,00 KM po času/školskom satu za obavljenu uslugu predavanja. Ponuđač je dužan osigurati materijale učesnicima u tiskanoj ili elektronskoj formi.

 

2.5. Svaku pojedinačnu obuku ponuđač je dužan realizirati na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluge obuke odnosno na osnovu zaključenog ugovora o autorskom djelu u roku od 15 dana od momenta upućivanja zahtjeva od strane Agencije za realiziranje konkretne obuke.

 

2.6. Za firme će se plaćanje izvršenih usluga obuke vršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture uz prilaganje izvještaja o broju održanih sati obuke, liste sa potpisima polaznika obuke te na osnovu potvrde Odsjeka za obuku da je posao izvršen.

 

2.7. Za fizička lica će se plaćanje izvršenih usluga obuke vršiti u roku od 15 dana na osnovu izvještaja o broju održanih sati obuke, liste sa potpisima polaznika obuke te na osnovu potvrde Odsjeka za obuku da je posao izvršen.

 

2.8. Minimalni broj prijavljenih polaznika po obuci treba da bude dvadeset (20) i Agencija nije dužna da realizira pojedinu obuku ako se na nju prijavi manji broj polaznika.

 

 

3. Uvjeti za učešće i potrebni dokazi

 

3.1 Za učešće u proceduri iz ovog poziva, ponuđači treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

Za firme/pravna lica:

  1. a)Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar subjekta s ovjerenim svim pojedinačnim stranicama-prilozima uključujući i ovjerene fotokopije rješenja o upisu promjena podataka o subjektu (ukoliko ih je bilo) ili ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa svim pojedinačnim ovjerenim prilozima (ovjera tražene dokumentacije ne može biti starija od tri mjeseca u trenutku podnošenja ponude).

 

Za sve:

a)  popunjen obrazac za prijavljivanje predavača i tema za obuke-Nalazi se u prilogu

  1. b)Ovjerene kopije diploma/nostrifikacija diploma (VSS, te magisterij i doktorat ukoliko predavač isto posjeduje) i kopije certifikata/licenci za osposobljenost predavača za obavljanje navedene obuke. (vrednuju se od 1 do 5 bodova)
  2. c)Biografija predavača.
  3. d)Reference i popis organiziranih i pruženih obuka na tražene teme (s navedenim kontakt podacima naručitelja u cilju mogućnosti provjere). (vrednuju se od 1 do 5 bodova)
  4. e)Detaljan i potpun program obuke i uzorak materijala za distribuciju polaznicima (u tiskanoj ili elektronskoj verziji). (vrednuju se od 1 do 10 bodova)

NAPOMENA: Program rada treba biti prilagođen državnoj službi, s tekstovima i primjerima prilagođenim državnoj upravi u BiH.

 

4. Priprema ponuda

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svojih ponuda. Agencija ne snosi bilo koje troškove nastale u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

4.2 Ponude se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu BiH, Javni poziv za prijavu predavača, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo.

5. Rok za dostavljanje ponuda

5.1. Krajnji rok za dostavljanje prijava za pružanje usluge obuka za državne službenike istječe dana 30. augusta/kolovoza 2012, s tim da će Agencija kontinuirano krajem svakog mjeseca (30. maj/svibanj, 29. juni/lipanj i 31. juli/srpanj) pristigle ponude evaluirati i rezultate postaviti na web stranicu.

6. Ostale informacije za firme i fizička lica:

6.1. Predavači fizička lica koji su već u bazi certificiranih predavača Agencije ne moraju dostavljati ponovno diplome nego samo Obrazac za prijavljivanje predavača i tema za obuke, moguće dopune referenci i certifikata, kao i plan i program novih tema obuka za koje se prijavljuju. Firme koje se prijavljuju moraju dostaviti ovjerenu novu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar subjekta, i ostale tražene dokumente.

6.2.Popis predavača koji su prošli provjeru vrednovanja od strane Agencije objavit će se na web stranici Agencije i biti pozivani po potrebi.

6.3.Kontakt osoba: Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , tel. 033 284 716

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Obrazac  za prijavljivanje predavač za obuke.doc)Obrazac za prijavljivanje predavač za obuke 77 Kb
Posljednje ažurirano srijeda, 16 maj 2012 13:47
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook