18
Jul
2012
Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 40/12)


Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 26. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 19. aprila 2012. godine, i na 15. sjednici Doma naroda, održanoj 15. maja 2012. godine, usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U

INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) u članu 22. stav 1. tačka f) briše se.

Dosadašnje tačke g), h) i i) postaju tačke f), g) i h).

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-12/12

15. maja 2012. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Milorad Živković , s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Dragan Čović , s. r.

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zakon o izmjeni zakona o drzavnoj slubi BiH 40-12.pdf)Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH Dokument u PDF formatu226 Kb
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:03
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook