25
Feb
2013
Odluku o usvajanju Strategije obuke i razvoja državnih službenika 2013-2015 PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 28/13 od 30.01.2013.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13)


Na   osnovu člana   15. stav   1.   tačka e)   i člana   62. stav   2. tačka   a)   alineja   3)   Zakona o državnoj   službi   u   institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 8/03, 35/03,   4/04,   17/04,   26/04, 37/04,   48/05, 2/06,   32/07, 43/09, 8/10   i   40/12),   i člana   17. Zakona   o   Vijeću   ministara   Bosne   i     Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za državnu službu     Bosne   i   Hercegovine,     Vijeće  ministara     Bosne     i Hercegovine, na   37. sjednici održanoj   30.01.2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU STRATEGIJE OBUKE I RAZVOJA

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 2013-2015

Član 1.

(Predmet)

Ovom Odlukom usvaja se Strategija obuke i razvoja državnih   službenika   2013-2015, koja je data u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

 

VM broj 28/13

30. januara 2013. godine

Sarajevo

  Predsjadavajući 

Vijeća ministara BiH

Vjekoslav Bevanda, s.r.

 

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Strategija_obuke.pdf)Strategija obuke i razvoja državnih službenika2013-20152498 Kb
Ažurirano Ponedjeljak, 25 Veljača 2013 15:55
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook