26
Apr
2013
Pojašnjenje karaktera javnog ispita PDF Štampa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12), objavljenja je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine dana 25.12.2012. godine, ista stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.01.2013. godine. Izmjene se odnose na promjenu karaktera javnog ispita, tako da danom stupanja na snagu navedenih izmjena položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju, što je do sada isti izjednačavalo sa stručnim upravnim ispitom). O polaganju istog Agencija po službenoj dužnosti neće izdavati uvjerenje. Nadalje, broj testnih pitanja je smanjen i sadrži ukupno 21 pitanje, te će kandidat zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.
Kandidati koji su položili javni ispit u nadležnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, smatra se da imaju položen stručni upravni ispit, pod uslovom da je javni ispit položen do dana stupanja na snagu navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj 103/12), objavljenja je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine dana 25.12.2012. godine, ista stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.01.2013. godine. Izmjene se odnose na promjenu karaktera javnog ispita, tako da danom stupanja na snagu navedenih izmjena položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju, što je do sada isti izjednačavalo sa stručnim upravnim ispitom). O polaganju istog Agencija po službenoj dužnosti neće izdavati uvjerenje. Nadalje, broj testnih pitanja je smanjen i sadrži ukupno 21  pitanje, te će kandidat zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

Kandidati koji su položili javni ispit u nadležnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, smatra se da imaju položen stručni upravni ispit, pod uslovom da je javni ispit položen do dana stupanja na snagu navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook