29
Nov
2013
Poziv na obuke iz odnosa s javnošću u državnim institucijama PDF Ispis

Bosnia-and-Herzegovina-Flag Krajnji rok za prijave: 09.12.2013. godine.


Poštovani,

Agencija za državnu službu organizira obuke iz područja odnosa s javnošću.

1. Tema: Značaj odnosa s javnošću u radu institucija Bosne i Hercegovine

Predavač: Nazif Hasanbegović

Ciljna grupa: Rukovodeći državni službenici

Datum: 12.12.2013.

Cilj i opis treninga: Akcioni plan za reformu javne uprave u BiH predviđa obuku kojom će se „osigurati da više rukovodstvo razumije i podržava rad ureda/službenika za odnose s javnošću. U program obuke za rukovodeće državne službenike uključiti stratešku komunikaciju i odnose s javnošću, te mjesto i značaj odnosa s javnošću u radu institucija“.

U današnje vrijeme menadžment svake uspješne javne institucije podrazumijeva i menadžment komunikacija,  odnosno postojanje strateški osmišljenog programa odnosa s javnošću (PR-a). Zašto je komunikacijski menadžment i PR toliko dobio na značaju u savremenom poslovnom svijetu i zašto si više ne možemo priuštiti da zanemarimo odnose s javnošću? Šta su odnosi s javnošću i šta su sve aktivnosti PR-a? Kako osmisliti dobar program odnosa s javnostima? Kroz razjašnjavanja osnovnih pojmova, tehnika i metoda, na primjerima iz prakse, kroz radionicu  ukazat ćemo na vrijednost i svrhu odnosa s javnostima.

U osnovi  provedbe javnih i promotivnih kampanja leži veoma jednostavna istina: ciljeve koje pred sobom imamo lakše ćemo ostvariti ako imamo podršku, razumijevanje i povjerenje javnosti, nego ako je javnost prema nama ravnodušna ili neprijateljski orijentirana. 

Ako to provedemo u konkretne planove, to znači da za komuniciranje postoje dva osnovna razloga – obavještavanje i ubjeđivanje ciljne javnosti

Opšti cilj INTEGRISANOG STRATEŠKOG KOMUNICIRANJA (Integrate Strategic  Communications – ISC) je da sačini sisteme i mehanizme komuniciranja koji će osigurati promociju sistema, sljedivost strateških komunikacijskih odrednica kroz sve vidove komuniciranja te promovirati principe i vrijednosti na kojima počiva određena institucija.

2. Tema: TV intervju / TV izjava

Predavač: Aldin Arnautović

Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima odnosa s javnošću

Datum: 16.12.2013.

Cilj i opis treninga: Cilj obuke je unapređenje vještina javnih i televizijskih nastupa.  Kroz audio-vizuelne primjere i praktične vježbe polaznik/ca će potvrditi ili unaprijediti nivo znanja o osmišljavanju i realiziranju javnog nastupa, od prvog kontakta sa novinarima do komuniciranja poruke prema gledaocima ili drugim konzumentima.

Kako se pripremiti za TV intervju? Šta očekivati? Kako izgleda proces i njegov krajnji rezultat? Kako dogovarati  i komunicirati u takvim situacijama? Kako poslati poruku koja će pogoditi cilj?  Kakve psihološke signale šalje naša ličnost, naše ponašanje i stav?

Trening modul TV intervju/izjava, kroz pripremu saradnje sa novinarima TV kuća, sprema vas za komunikaciju s masama. Kroz pojašnjenja i primjere iz verbalnog i neverbalnog nivoa komunikacije ovaj trening učiniće da TV od sada gledate drugim očima. 

Prijave na obuke se vrše isključivo popunjavanjem univerzalnog prijavnog obrasca koji je dostupan na web stranici www.ads.gov.ba. Prijave se mogu slati putem faksa na broj 033/284-710 ili skenirane na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , rok za prijave je 9.12.2013. Za ovu radionicu svakom učesniku biće dodijeljena 3 kredita. 

 

Ažurirano Utorak, 04 Veljača 2014 16:22
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook