Obaveza polaganja stručnog upravnog ispita - pojašnjenje PDF Štampa
ponedeljak, 23 decembar 2013 15:47

Kako ste već ranije i upoznati, u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj: 103/12), koja je stupila na snagu i počela se primjenjivati 03.01.2013. godine, položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs, odnosno isti nema trajnu kategoriju, što je do sada javni ispit izjednačavalo sa stručnim upravnim ispitom. Istom Odlukom, takođe je predviđeno da o polaganju javnog ispita Agencija po službenoj dužnosti ne izdaje uvjerenje.


S tim u vezi, odredbom člana 45. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 1. stav (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), na kandidata koji zadovolji na javnom ispitu i bude postavljen na radno mjesto na koje se prijavio, primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), ukoliko je uslov položenog stručnog upravnog ispita pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije propisan kao posebni uslov radnog mjesta (što je precizirano članom 12. predmetne Odluke). Navedene odredbe shodno se primjenjuju i na kandidata koji po odredbama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita nije dužan polagati javni ispit, i koji bude postavljen na radno mjesto na koje se prijavio, a nema položen stručni upravni ispit i nije oslobođen od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita. 

Imajući u vidu navedeno, a naročito posljedicu koja može proisteći u slučaju da postavljeni kandidat ne položi stručni upravni ispit, molimo vas da provjerite i ubuduće redovno pratite da li su kandidati na koje se odnose naprijed navedene odredbe, u roku od šest mjeseci od postavljenja u vašu instituciju položili stručni upravni ispit, jer u suprotnom, isti će morati biti razriješeni dužnosti državnog službenika.

Posljednje ažurirano ponedeljak, 23 decembar 2013 15:48
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook