25
Dec
2013
Oglas za prijavu na International Master in Public Procurement Management PDF Print

Bosnia-and-Herzegovina-Flag Krajnji rok za prijave: 10.01.2014. godine.


 O G L A S

Za prijavu na International Master in Public Procurement Management

 

Uvod

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) - Odjel za nabavke, zajedno sa Univerzitetom Tor Vergata u Rimu, razvili su Međunarodni master iz oblasti upravljanja javnih nabavki (International Master in Procurement Management) posebno razvijen za službenike zadužene za nabavke iz zemalja u kojima EBRD djeluje. Prvi pilot Master, održan 2013.godine dao je izvanredne rezultate.

Glavni cilj Mastera jeste obezbjeđivanje rješenja za kompleksne strategije, menadžerske i organizacione probleme u nabavkama za službenike koji su zaduženi za nabavke. Naglasak je na profesionalnoj etici, transparentnosti i odgovornosti.

EBRD će obezbijediti sponzorstvo za akademsku 2014. godinu, za do 15 službenika iz oblasti javnih nabavki za učešče u Master programu (biće pozvana do 2 službenika iz BiH da učestvuju u ovom programu).

 

Detalji o Master programu

Program se sastoji od 12 modula i obavezno je prisustvo na svakom od njih.

Ispiti će biti organizovani u 2 koraka:

Prvi ispit dolazi nakon završetka prvih šest modula, a drugi ispit nakon završetka posljednjeg modula.

Na kraju Programa studenti će napisati disertaciju, koja će se razmatrati u konačnoj evaluaciji. Finalna disertacija će se odnosti na case study u vezi sa pitanjima oko javnih nabavki u vlastitoj zemlji ili organizaciji iz koje student dolazi, i/ili u vezi sa pitanjima koja su od interesa za EBRD.

Master će se organizovati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tor Vergata u Rimu.

Ukupno trajanje Mastera je četiri mjeseca, od kraja marta do kraja jula 2014. godine.

Troškove kursa od 9.000,00 EUR po studentu (uključujući troškove obuke, smještaja u kampusu u privatnim sobama sa zajedničkim kupatilama) snositi će donator EBRD-a za maksimalno 15 odabranih studenata.

Troškove viza, putnih troškova (uključujuči avio prevoz), troškove života (ishrana), i uključujući dodatne troškove, snostiti će polaznici Mastera ili njihovi poslodavci.

 

Izbor kandidata

Izbor kandidata će se izvršiti u dva koraka.

Prilikom prijave, polaznik mora obezbjediti potvrdu poslodavca ili svoju potvrdu da će snositi troškove putovanja, ishrane i troškova života. Minimalni uslovi za prijavu su:

-        Priznata magistarska diploma ili četverogodišnji univerzitetski studij

-        Prednost imaju polaznici do 40 godina ili manje

-        Prethodno profesionalno iskustvo u javnim nabavkama od najmanje 5 godina (bez obzira na trenutno radno mjesto)

-        Tečno znanje engleskog jazika (Proficiency in English language)

EBRD će pregledati CV i priloženu dokumentacija svih prijavljenih kandidata i odabrati će do dva kandidata iz svake zemlje. EBRD će zatim poslati sažetak liste Univerzizetu na konačni izbor.

Univerezitet će izabrati 15 kandidata koji će moći dobiti sponzorstvo.

Svi kvalifikovani kandidati koji ne budu dobili sponzorstvo, imaju mogućnost da pohađaju Master, s tim troškove snose samostalno, ili da ih snosi njihov poslodavac. Te kandidate će Univerztiet obavjestiti o mogućim opcijama.

Aplikaciju u ime kandidata podnosi ovlašteni predstavnik poslodavca i ista sadrži slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-        CV kandidata i dokaz o traženom stepenu obrazovanja;

-        Potvrda o traženom radnom iskustvu iz oblasti javnih nabavki

-        Potvrda da će kandidat, ukoliko bude izabran, biti oslobođen od strane poslodavca svih njegovih poslovnih obaveza za vrijeme trajanja kursa i da će kandidati prisustvovati svim modulima

-        Potvrda poslodavca ili kandidata da će snositi sve putne ili druge troškove koji nisu pokriveni od strane EBRD-a za vrijeme trajanja kursa

-        Potvrda da kandidat posjeduje visoki standard pisanog i govornog engleskog jezika dovoljno da pohađa Master na engleskom jeziku

Odabrani kandidati će nakon selekcije biti upoznati od strane EBRD-a sa detaljima pohađanja Master-a.

Prijave se podnose do 10. januara 2014.godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

TRG BIH 1

71000 SARAJEVO

sa naznakom „Prijava za International Master in Public Procurement Management“

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 04 February 2014 16:24
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook