ReSPA obuka - "Savjetodavne vještine za operativni menadžment/upravljanje i državne službenike koji rade na poslovima upravljanja ljudskim potencijalnima/resursima - Workshop on Advisory skills for Operational Management and HRM Professionals“ PDF Ispis
Petak, 27 Prosinac 2013 15:48

Montenegro-Flag Krajnji rok za prijave: 26.01.2014. godine.


Poštovani,

U prilogu ovoga poziva  nalazi se prijavni obrazac i program ReSPA obuke/radionice na temu„Savjetodavne vještine za operativni menadžment/upravljanje i državne službenike koji rade na poslovima upravljanja ljudskim potencijalnima/resursima -  Workshop on Advisory skills for Operational Management and HRM Professionals“, koja se organizuje/organizira u okrilju ReSPA.

Navedena obuka/radionica će se održati u sjedištu ReSPA, Danilovgrad (R.Crna Gora), u vremenu od 12-14.02.2014. godine.

Više detalja o samoj obuci/radionici  kao i ciljnoj grupi polaznika možete pronaći u programu koji se nalazi u prilogu.

U prilogu osim prijavnog obrazca, koji je na engleskom jeziku i koji je potrebno popuniti isključivo na engleskom jeziku, te programa seminara na engleskom, nalaze se i obrasci saglasnosti/suglasnosti na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, koje je prije slanja potrebno ovjeriti pečatom nadležne institucije u kojoj je kandidat zaposlen.

Prije slanja prijavnog obrazca, potrebno je osigurati potpis neposredno/izravno pretpostavljenog i ovlaštenog lica/osobe ispred institucije u kojoj je kandidat zaposlen, te zatim navedeni obrazac sagasnosti/suglasnosti, ovjeren pečatom nadležne institucije, skeniran  uz prijavu dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Samo prijave uz ovjerenu saglasnost smatrat će se potpunom.

Obuka/radionica će biti provedena na engleskom jeziku uz simultani prevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako minimalno 3 (tri) učesnika/sudionika budu zahtjevala prevod.

Iz navedenog razloga molimo kandidate da naznače nivo/razinu poznavanja engleskog jezika u svom prijavnom obrazcu i da li im je potreban simultani prevod.

Organizator ove obuke/radionice snosi troškove ishrane, prevoza, smještaja i dnevene naknade.

Detaljne i praktične informacije izabranim učesnicima će biti proslijeđene naknadno.

Ukoliko  odabrani kandidat otkaže svoje učešće na obuci, a rezervacija putovanja (slučaj kupovine avionske karte) bude već izvršena, institucija iz koje kandidat dolazi i ReSPA će zajedno snositi troškove otkazivanja putovanja.

Bosna i Hercegovina kao zemlja članica ReSPA može nominirati 3 (tri) osobe, za učešće na navedenoj obuci/radionici, s mogućnošću, ukoliko neka zemlja članica ReSPA nema dovoljan broj predloženih kandidata, poslati prvog kandidata s popisa/ liste rezervnih kandidata.

Ova mogućnost važi i za sve druge zemlje članice ReSPA i vrijedi u rotaciji.

KRAJNJI ROK ZA SLANJE PRIJAVA JE 26.01.2014. GODINE.

Ažurirano Utorak, 04 Veljača 2014 16:24
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook