24
Mar
2014
Poziv za podnošenje prijava za učešće u programu Švedske SIDA-e "Međunarodni napredni trening programi za razvoj privatnog sektora ('SBM' i 'PSGS' programi)" PDF Ispis

European-Union-Flag Krajnji rok za prijave: 28.03.2014. godine


Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) donijela je odluku o produženju regionalnog Programa „Međunarodni napredni programi obuke za razvoj privatnog sektora“, koji je pokrenut prošle godine i koji će i u svom nastavku, pored Bosne i Hercegovine, obuhvatiti Kosovo, Gruziju, Ukrajinu i Moldaviju. Ovaj Program implementiraju dvije konsultantske kuće iz Švedske: SIPU International i Jarskog Konsult.

Cilj nastavka Programa u periodu od septembra 2014. do septembra 2015. godine je da doprinese održivom razvoju privatnog sektora, unaprijedi saradnju između javnog i privatnog sektora u cilju efikasnijeg funkcionisanja tržišta i učinkovitije integracije u svjetske trgovinske tokove.

Trening programi su koncipirani na način da doprinesu razvoju/jačanju kapaciteta u privatnom i javnom sektoru koji će u dugoročnom smislu dovesti do unapređenja u pogledu poslovne klime i stimuliranja ekonomskog rasta u BiH (i regionu).

S tim u vezi, nastavak programskih aktivnosti će se odvijati kroz dvije usko povezane komponente:

a) „Strateško poslovno upravljanje (eng. Strategic Business Management – SBM”), i

b) „Strategije rasta/razvoja privatnog sektora (eng. Private Sector Growth Strategies – PSGS)“.

Komponenta programa „Strateško poslovno upravljanje (SBM)“ namijenjena je za jačanje kapaciteta rukovodilaca i drugih rukovodećih kadrova u malim i srednjim preduzećima u BiH, uključujući predstavnike bankarskog sektora (npr. izvršni direktori ili drugi–menadžeri/rukovodioci i sl.).

S druge strane, komponenta programa „Strategije rasta/razvoja privatnog sektora (PSGS)“ namijenjena je visoko-pozicioniranim i drugim rukovodnim kadrovima u institucijama javnog sektora (npr. pomoćnici ministara, šefovi odsjeka ili viši stručni saradnici – državni službenici) kao i relevantnim predstavnicima civilnog društva (npr. NVO-i, privredna/poslovna udruženja/asocijacije i sl.).

Planirano je da se obje komponente Programa realiziraju istovremeno kroz pet osnovnih faza, i to:

1. početni dvodnevni seminar koji će se održati u septembru/rujnu 2014. godine u Sarajevu.

2. trosedmični napredni trening koji će se održati u Štokholmu, Švedska, u periodu od 10. do 28. novembra/studenog 2014. godine.

3. izrada nacrta akcionih planova za razvoj privatnog sektora (uz kontinuirano pružanje stručne mentorske podrške);

4. regionalni seminar koji će se održati u junu/lipnju 2015. u jednoj od zemalja učesnica u ovom regionalnom Programu, te

5. završni seminar koji će se održati u svakoj od zemalja učesnica Programa u septembru/rujnu 2015. godine.

Detaljnije informacije o navedenim komponentama Programa, sa svim planiranim aktivnostima možete pronaći u u prilogu ove e-mail poruke kao i na sljedećoj web stranici: http://www.privatesectordevelopment.se/.

Također, u prilogu Vam dostavljam prijavu za učešće u komponenti programa „Strateško poslovno upravljanje (SBM)“, odnosno prijavu za učešće u komponenti programa „Strategije rasta/razvoja privatnog sektora (PSGS)”.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom Programu, odgovarajuću popunjenu prijavu za SBM, odnosno za PSGS komponentu programa dostavite najkasanije do 28.03.2014. godine na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i/ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Za sve dodatne informacije, eventualne nejasnoće i/ili pomoć pri popunjavanju prijave za učešće, osjećajte se slobodnim kontaktirati me putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili telefona br.: 061 199 727.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (291_EUa_PSGS_2014.pdf)291_EUa_PSGS_2014 1796 Kb
Download this file (291_EUa_SBM_2014.pdf)291_EUa_SBM_2014 1688 Kb
Download this file (PSGS_Application_2014_Editable.pdf)PSGS_Application_2014_Editable 87 Kb
Download this file (SBM_Application_2014_Editable.pdf)SBM_Application_2014_Editable 87 Kb
Ažurirano Utorak, 03 Lipanj 2014 11:07
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook