07
May
2014
Poziv za učešće u ljetnoj školi Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA) – Evropski centar za sudije i pravnike na temu: „Primjena prava Evropske unije“ PDF Print

Montenegro-FlagKrajnji rok za prijave: 20.05.2014. godine.


 

Poštovani kandidati/kinje,

Regionalna škola za javnu upravu – ResPA, u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA), Luxembourg - Evropskim centrom za sudije i pravnike, objavljuje javni poziv za učešće u ljetnjoj školi na temu: ''Primjena prava Evropske unije''.

Mjesto održavanja ljetne škole je Luxembourg, u periodu od 30.06. – 11.07.2014. godine.

U prilogu ovog poziva za učešće u navedenoj ljetnoj školi, možete pogledati cjelokupni program rada ljetne škole na engleskom jeziku, instrukcije za sastavljanje potrebnih dokumenta, te pronaći prijavni obrazac koji je prije slanja potrebno popuniti isključivo na engleskom jeziku. U prilogu se nalaze i obrasci saglasnosti na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, koje je prije slanja potrebno ovjeriti pečatom nadležne institucije u kojoj je kandidat zaposlen.

Ciljna grupa učesnika ljetne škole

Ciljnu grupu čini do 14 učesnika (po dva učesnika iz zemalja članica ReSPA-e i Kosova[1])- srednje pozicioniranih službenika koji su aktivno uključeni u proces izrade propisa i harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa acquis communautairom iz sljedećih institucija: Direkcije za evropske integracije, Ministarstva pravde, Ureda za zakonodavstvo, Ministartsva finansija i trezora, Pralamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i drugih institucija za EU koordinaciju i sprovedbu EU aktivnosti.

Ovaj poziv se odnosi samo na kandidate koji nisu učestvovali u prethodno održanim ljetnim i proljetnim školama u organizaciji ReSPA-e.

Radni jezik koji će se isključivo koristiti tokom ljetnje škole je engleski jezik. Poseban uvjet je aktivno poznavanje pisane i usmene komunikacije na engleskom jeziku.

 

Postupak apliciranja/prijave i odabira kandidata:

Ukoliko ste zainteresirani da učestvujete u predmetnoj ljetnoj školi, ljubazno vas molimo da ispunjeni prijavni obrazac i saglasnost neposrednog rukovoditelja i ovlaštenog lica ispred institucije (obrasci u prilogu) proslijedite oficiru za vezu sa ReSPA-om na e-mail adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i e-mail adresu: ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) - kontakt osoba ReSPA-e.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE UREDNO POPUNJENIH PRIJAVNIH OBRAZACA JE 20.05.2014.GODINE.

­­­­­­Oficir za vezu sa ReSPA-om iz BIH, izvršit će predselekciju polaznika na temelju traženih uslova za pohađanje ove škole:

-          radno iskustvo u relevantnoj oblasti

-          relevantnost zastupljenosti institucije iz koje je kandidat imenovan

-          naziv radnog mjesta

-          relevantnost naziva radnog mjesta za učešće u ljetnoj školi

ReSPA vrši finalni izbor polaznika ljetne škole i tada se uzima u obzir:

-          prijedlog oficira za vezu sa ReSPA-om koji se donosi po prethodnoj saglasnosti članova Upravnog odbora ReSPA-e na nivou visokih službenika iz Bosne i Hercegovine;

-          motivacija polaznika;

-          mogućnost prenošenja stečenog znanja i vještina (putem prezentacija, pisanih izvještaja, radnih materijala i slično).

Od polaznika ljetne škole očekuje se aktivno učešće, te priprema finalnih radova na engleskom jeziku i to u roku od četiri sedmice od završetka posljednjeg predavanja.

Certifikat se dodjeljuje samo onim polaznicima koji ispune naprijed navedene uslove.

Praktične informacije

ReSPA snosi troškove međunarodnog prevoza i dnevnica, umanjene za troškove smještaja i logistike. Dnevnice će biti isplaćene tokom dvije transakcije. Prva uplata dnevnica će biti izvršena unaprijed, prije početka održavanja ljetne škole, a druga nakon što učesnici dostave završni rad.

Praktični vodič sa općim pravilima za sve ReSPA događaje možete pronaći na web stranici www.respaweb.eu.

Informacije sa logističkim detaljima će biti proslijeđene naknadno, odabranim polaznicima ljetne škole putem elektronske pošte.

U slučaju iznimnih okolnosti i nemogućnosti prisustvovanja predmetnoj ljetnoj školi, ukoliko  odabrani kandidat otkaže svoje učešće na istoj, a rezervacija putovanja (slučaj kupovine avionske karte) bude već izvršena, institucija iz koje kandidat dolazi i ReSPA će zajedno snositi troškove otkazivanja putovanja.

 [1] Ova oznaka je bez prejudiciranja statusa, i u skladu s Rezolucijom 1244 i ICJ savjetodavno mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova

Last Updated on Tuesday, 03 June 2014 11:08
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook