Poziv na obuku iz engleskog jezika jezika&format=pdf&option=com_content&lang=en" title="PDF" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow">PDF jezika&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&lang=en" title="Print" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow">Print
Thursday, 28 January 2010 09:50
Krajnji rok za prijave: 12.02.2010.

Odsjek za obuku ADS-a BiH poziva zainteresirane državne službenike svih nivoa da se prijave na pohađanje obuke iz engleskog jezika za državne službenike. Cilj obuke jest osposobljavanje državnih službenika za uspješno komuniciranje na engleskom jeziku za potrebe državne službe.

Godine 2001. Vijeće Evrope donijelo je dokument Zajednički evropski referentni okvir za jezike, kojim je utvrdilo 6 stupnjeva znanja stranih jezika: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Obuke u organizaciji ADS-a usklađene su prema skali Vijeća Evrope.

Agencija neće organizirati početne - pripremne stupnjeve (A1 i A2) kao ni vrsne - najnaprednije (C2), nego samo sljedeće kurseve:

B1 – Prijelazni stupanj – Threshold (60 školskih sati)

B2 – Samostalni stupanj – Vantage (60 školskih sati)

C1 – Napredni stupanj - Effective Operational Proficiency (60 školskih sati)

Učesnici će proći početno testiranje i prema rezultatima biti raspoređeni u odgovarajuću grupu.

Zbog ograničenosti sredstava izdvojenih u budžetu za obuku državnih službenika, u ovoj grupi imat ćemo ograničen broj učesnika i prednost će imati državni službenicim koji imaju potrebu da često komuniciraju na engleskom jeziku.

Svi kursevi održat će se do kraja juna/lipnja ove godine. Kandidati koji ne rade u blizini zgrade institucija BiH, dobit će termine na početku ili kraju radnog dana. Zainteresirani državni službenici se prijavljuju isključivo popunjavanjem posebnog obrasca za ovu obuku, koji se može naći na web-stranici ADS BiH (www.ads.gov.ba) i sastavni je dio ovog poziva.

Rok za prijavu jest 12.2.2010.

Nepotpune prijave neće se razmatrati –obavezan je potpis ovlaštene osobe ispred institucije. Prijava se može predati putem faksa 033 284 710 ili skenirana poslati na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Raspored tema, polaznika i sve ostale informacije objavit ćemo na službenoj web-stranici i newsletteru Agencije, te se zato potvrde o učešću neće slati faksom. ADS će dodijeliti za svaki kurs po 11 kredita.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 16:15