04
Mar
2015
Lista certificiranih predavača za opće kurseve osvježenja znanja PDF Print

Lista certificiranih predavača za opće kurseve osvježenja znanja

Prezime i ime

Tema

Arnautović Arijana

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Avdagić Kenan

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Babović Belma

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Bajraktarević Jasna

Mobing i zaštita od mobinga

Suvremena poslovna komunikacija

Bakić Marina

Komunikacijske vještine i javni nastup

Baraković Sabina

Efektno pregovaranje

Bašević Dragan

Izrada plana zaštite i spašavanja

Prevencija i suzbijanje korupcije

Bećirović Maida

Prevencija i suzbijanje korupcije

Boljanović Željka

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Buljubašić Alen

Vještine komunikacije sa strankama

Čelebić Nedim

Strateško planiranje

Čičkušić Vesima

Komunikacijske vještine i javni nastup

Ćorluka Igor

Koordinacija borbe protiv korupcije

Planovi borbe protiv korupcije, izrada i implementacija

Planovi integriteta, izrada i implementacija

Zaštita lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

Delić Adisa

Efektno pregovaranje

Interna komunikacija

Komunikacijske vještine i javni nastup

Suvremena poslovna komunikacija

Dolić Aida

Upravljanje promjenama

Vještine komunikacije sa strankama

Duraković Nadira

Upravljanje učinkom u institucijama BiH

Džafić Zijad

Strateško planiranje

Upravljanje promjenama

Džindo Mevludin

Koordinacija borbe protiv korupcije

Planovi borbe protiv korupcije, izrada i implementacija

Prevencija i suzbijanje korupcije

Đuričić Petar

Primjena SMART interaktivne table u provođenju obuka

Faladžić Vedrana

Praktivna transparentnost u institucijama BiH

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Golić Bojan

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Upravljanje radnim učinkom

Grizović Haris

Prevencija i suzbijanje korupcije

Grubešić Niko

Strateško planiranje

H. Jašaragić Suljanović Maja

Pisanje akata i jezik u javnoj upravi

Hadžihasanović Vildan

Civilno društvo i javna uprava

Proaktivna transparentnost u institucijama BiH

Halilović Majda

Seksualno uznemiravanje

Hasić Zijad

Reforma javne uprave

Pisanje akata i jezik u javnoj upravi

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Hećimović Adis

Efektno pregovaranje

Komunikacijske vještine i javni nastup

Hodžić Muamer

Civilno društvo i javna uprava

Razvoj javnih politka

Hromić Senad

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Hujić Mirza

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Husremović Dženana

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

Iglica Merdžana

Efektno pregovaranje

Isić Uma

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Pisanje akata i jezik u javnoj upravi

Prevencija i suzbijanje korupcije

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Vještine komunikacije sa strankama

Jugo Nerka

Efektno pregovaranje

Jukić-Egzeta Ružica

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Kalaš Dženana

Kako komunicirati na višem nivou (napredne vještine komunikacije)

Mobing i zaštita od mobinga

Vještine komunikacije sa strankama

Kapisazović Almir

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Katalinski Ranka

Vještine komunikacije sa strankama

Kavaz-Siručić Marina

Proaktivna transparentnost u institucijama BiH

Kordić Milenko

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Kost Azra

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

Kovačević-Bajtal Elma

Ekonomska diplomatija

Lobiranje kao instrument savremene politike

Kuruzović Nebojša

Mobing i zaštita od mobinga

Lučić Tanja

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Ljuca Samra

Planiranje i provođenje stručnog usavršavanja u institucijama BiH

Marković-Sekulić Željka

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Maslo Sead

Diplomatski protokol

Mavrak Mirjana

Prevencija i zaštita od diskriminacije

Učenje odraslih (trening trenera)

Mrđa Milan

Civilno društvo i javna uprava

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Muminović Alija

Efektno pregovaranje

Strateško planiranje

Upravljanje promjenama

Upravljanje radnim učinkom

Mušić Safet

Izrada godišnjeg programa rada u institucijama BiH

Izrada izvještaja o radu u institucijama BiH

Nedić Jagoda

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Mobing i zaštita od mobinga

Nikolić Varja

Suvremena poslovna komunikacija

Nuhodžić Lejla

Lektorisanje službenih dokumenata u institucijama BiH

Osmanagić Izolda

Suvremena poslovna komunikacija

Pandurević Nenad

Evropske integracije

Reforma javne uprave

Paočić Almir

Efektno pregovaranje

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

Papaz Olja

Etika u javnoj upravi i kodeks državnih službenika

Pašić Mirza

Međunarodni odnosi i diplomatija

Pecirep Hazima

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Perla Vlasta

Analiza radnih mjesta i sistematizacija radnih mjesta

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

Peštek Almir

Korištenje interneta i društvenih mreža u javnoj komunikaciji

Podgorica Irnela

Učenje odraslih (trening trenera)

Polovina-Mandić Danka

Prevencija i suzbijanje korupcije

Mobing i zaštita od mobinga

Prorok Slaviša

Civilno društvo i javna uprava

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Pružan Mersudin

Etika u javnoj upravi i kodeks državnih službenika

Raič Tarčuki Tanja

Komunikacijske vještine i javni nastup

Rašidagić Faris

Učenje odraslih (trening trenera)

Redžić Amira

Međunarodni odnosi i diplomatija

Sarić Elmida

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Selak Damir

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Simić Slavko

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Strateško planiranje

Sjekirica-Suljić Amela

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Smajić Muhamed

Civilno društvo i javna uprava

Strateško planiranje

Efektno pregovaranje

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Upravljanje radnim učinkom

Stojaković Milica

Korištenje interneta i društvenih mreža u javnoj komunikaciji

Subašić Jakuf

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Šabić Zenaid

Analiza radnih mjesta i sistematizacija radnih mjesta

Šarčević Boro

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

Šarić Brankica

Korupcija u provođenju javnih nabavki u institucijama BiH

Tanović Merima

Etika u javnoj upravi

Učenje odraslih (trening trenera)

Todorović Miloš

Strateško planiranje

Upravljanje promjenama

Efektno pregovaranje

Suvremena poslovna komunikacija

Kako komunicirati na višem nivou (napredne vještine komunikacije)

Podizanje nivoa usluga klijentima

Vještine komunikacije sa strankama

Tufo Omir

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Civilno društvo i javna uprava

Vanjskotrgovinska komora BiH

Ekonomska diplomatija

Veselinović Ljiljan

Godišnje planiranje rada i način praćenja i izvještavanje o radu u institucijama BiH

Upravljanje rizicima u javnoj upravi

Vranac Ilma

Etika u javnoj upravi

Zulić Irma

Efektno pregovaranje

Živanović Cvijetin

Suvremena poslovna komunikacija

Last Updated on Monday, 17 June 2019 11:45
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook