02
Nov
2016
Dopuna instrukcije o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Štampa

 

Na osnovu člana 61. stav 2. i člana 99. st. 1. i 4. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09), u vezi sa članom 53.a, 53.b i 53.c Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), Agencija za državnu službu, donosi


DOPUNU INSTRUKCIJE
o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u
Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

 

Član 1.

(Edukacija i usavršavanje zaposlenika)

 

U članu 7. Instrukcije  o ocjenjivanju rada zaposlenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2-944/11 od 08.11.2011. godine, iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

(3) Prilikom ocjenjivanja rada zaposlenika, u obrascu ocjene obavezno se upisuje prijedlog za potrebnu edukaciju i usavršavanje zaposlenika.

(4) Postojeći obrazac ocjene zaposlenika će biti dopunjen u skladu sa stavom (3) ovog člana na način da se prije rubrike broj 7.  koja se odnosi na konačnu ocjenu zaposlenika unese nova rubrika koja se odnosi na preporuke vezane za edukaciju i usavršavanje zaposlenika, tako da dosadašnja rubrika 7. iz obrasca postaje rubrika 8.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova instrukcija stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Agencije.

Broj: 01-02-2-944-1/11
Sarajevo, 02.11.2016. godine

                                                             DIREKTOR
                                                           Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Dopuna instrukcije o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u Agenciji za držav)Dopuna instrukcijeDopuna instrukcije o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine3863 Kb
Download this file (2070_Obrazac_za_ocjenu_zaposlenika.doc)Obrazac za ocjenu zaposlenikaObrazac za ocjenu zaposlenika95 Kb
Posljednje ažurirano srijeda, 02 novembar 2016 14:44
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook