Pristup informacijama PDF Štampa
ponedeljak, 14 novembar 2016 15:30

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 28/00)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 45/06)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 102/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 62/11)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13)

Vodič za podnosioce zahtjeva za pristup informacijama
Index registar informacija koje su pod kontrolom Agencije za državnu službu
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informisanje imenovana rješenjem direktora u skladu sa ZoSPI u BiH

Posljednje ažurirano petak, 16 decembar 2016 13:48
 
Like na našu Facebook stranicu vam donosi ažurne informacije o konkursima i obukama na vašem Facebook News Feed-u.
Dodaj na svoj Facebook