Pristup informacijama PDF Štampa
ponedeljak, 14 novembar 2016 15:30

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 28/00)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 45/06)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 102/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 62/11)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13)

Vodič za podnosioce zahtjeva za pristup informacijama
Index registar informacija koje su pod kontrolom Agencije za državnu službu
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informisanje imenovana rješenjem direktora u skladu sa ZoSPI u BiH

Posljednje ažurirano petak, 16 decembar 2016 13:48
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Like na našu Facebook stranicu vam donosi ažurne informacije o konkursima i obukama na vašem Facebook News Feed-u.
Dodaj na svoj Facebook