16
Dec
2016
Javne konsultacije PDF Štampa

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, br. 05/17), kao i Jedinstvenim pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14). Zainteresirana javnost (organi uprave, zaposleni u organima uprave, pravna lica, organizacije, udruženja i građani kao fizička lica) imaju mogućnost da učestvuju u postupku izrade pravnih propisa i drugih akata.

U ovom dijelu web stranice Agencija redovno objavljuje/postavlja prednacrte/nacrte pravnih propisa (zakona, pravilnika, odluka, uputstava, instrukcija) i druge akate (strategija, planova, programa, izvještaja) koji su predmet konsultacija.

Pisane komentare/prijedloge na objavljene prednacrte/nacrte pravnih propisa i drugih akata možete dostaviti direktno na e-mail , na Obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na prednacrt/nacrt pravnog propisa ili putem web-aplikacije eKonsultacije.

Dostavljeni komentari i prijedlozi će se koristiti u postupku pripreme sadržaja pravnog propisa i/ili drugog akta kojeg donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, zavisno od nadležnosti.

Planirane normativno-pravne poslove u 2017. godini iz djelokruga rada Agencije za državnu službu BiH BiH možete pogledati u slijedećem pregledu ispod.

Pregled planiranih podzakonskih akata planiranih godišnjim programom rada Agencije za državnu službu BiH


 TRENUTNO - Program rada Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - Rok da dostavljanje komentara: 07.10.2017. godine (Sistem e-Konsultacije)


ZAVRŠENO - Odluka o izmjeni i dopuni odluke o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenikaRok za dostavljanje komentara: 01.07.2017. god. (Sistem e-Konsultacije)

ZAVRŠENO - Nacrt Odluke o sadržaju i načinu vođenja registra državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine - Rok za dostavljanje komentara: 24.04.2017. god. (Sistem e-Konsultacije)


Kontakt:

Andrea Kadribašić, koordinatorica za konsultacije

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel. : + 387 33 284 714

Fax: + 387 33 268 312

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (PravilaKonsultacije.pdf)Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa("Službeni glasnik BiH", broj 05/17)170 Kb
Posljednje ažurirano petak, 22 septembar 2017 14:35
 
Like na našu Facebook stranicu vam donosi ažurne informacije o konkursima i obukama na vašem Facebook News Feed-u.