16
Dec
2016
Javne konsultacije PDF Štampa

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, broj 05/17), kao i Jedinstvenim pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14, 60/14 i 50/17). Zainteresirana javnost ( privatno-pravne osobe, međunarodne organizacije, neformalne skupine i fizičke osobe) koje sudjeluju u konsultacijama u izradi pravnih propisa.

U ovom dijelu web stranice Agencija redovno objavljuje/postavlja prednacrte/nacrte pravnih propisa i druge akate, u smislu člana 2. Pravila za konsultacije pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, broj 05/17), a koji su predmet konsultacija.

Pisane komentare/prijedloge na objavljene prednacrte/nacrte propisa i drugih akata možete dostaviti direktno na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem web-aplikacije eKonsultacije.

Dostavljeni komentari i prijedlozi će se koristiti u postupku pripreme sadržaja propisa i/ili drugog akta kojeg donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, zavisno od nadležnosti.

Zainteresovana javnost ima priliku direktno učestvovati u izradi propisa i drugih akata. Procesom javnih konsultacija želimo osigurati veći nivo uključenosti zainteresovane javnosti u zakonodavnim aktivnostima i bolju informisanost u proces izrade propisa i drugih akata. Popis osoba zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovom linku.

Planirane normativno-pravne poslove u 2017. godini iz djelokruga rada Agencije za državnu službu BiH možete pogledati u slijedećem pregledu ispod.

Pregled planiranih podzakonskih akata planiranih godišnjim programom rada Agencije za državnu službu BiH


 TRENUTNO - Program rada Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - Rok da dostavljanje komentara: 07.10.2017. godine (Sistem e-Konsultacije)


ZAVRŠENO - Odluka o izmjeni i dopuni odluke o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenikaRok za dostavljanje komentara: 01.07.2017. god. (Sistem e-Konsultacije)

ZAVRŠENO - Nacrt Odluke o sadržaju i načinu vođenja registra državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine - Rok za dostavljanje komentara: 24.04.2017. god. (Sistem e-Konsultacije)


Kontakt:

Andrea Kadribašić, koordinatorica za konsultacije

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel. : + 387 33 284 714

Fax: + 387 33 268 312

E-Mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  


SPISAK PROPISA

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (PravilaKonsultacije.pdf)Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa("Službeni glasnik BiH", broj 05/17)170 Kb
Download this file (INSTRUKCIJA-ZA-KONSULTACIJE-2017.pdf)Instrukcija za provođenje pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u ADSBroj: 01-02-2-862/17 od 15.09.2017. godine361 Kb
Download this file (popis-zainteresovanih-za-konsultacije.pdf)Popis stranaka zainteresovanih za konsultacijeDokument u PDF formatu319 Kb
Download this file (Precisceni-tekst-Jedinstvenih-pravila.pdf)Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH(„Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14 - neslužbena prečišćena verzija)335 Kb
Posljednje ažurirano petak, 29 septembar 2017 13:58
 
Svi zainteresovani građani i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških politika.
Like na našu Facebook stranicu vam donosi ažurne informacije o konkursima i obukama na vašem Facebook News Feed-u.