30
Jan
2017
Lista fakulteta PDF Ispis

Pripadnost fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika

RB Dostavlja podatak Univerzitet Grupacija Fakultet
1 US Univerzitet u Sarajevu Grupacija društvenih nauka Pravni Fakultet
2 US Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
3 US Fakultet političkih nauka
4 US Ekonomski fakultet
5 US Grupacija medicinskih nauka Medicinski fakultet
6 US Stomatološki fakultet sa klinikama
7 US Veterinarski fakultet
8 US Farmaceutski fakultet
9 US Fakultet zdravstvenih studija
10 US Grupacija humanističkih nauka Filozofski fakultet
11 US Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
12 US Pedagoški fakultet
13 US Fakultet islamskih nauka
14 US Grupacija tehničkih nauka Arhitektonski fakultet
15 US Građevinski fakultet
16 US Elektrotehnički fakultet
17 US Mašinski fakultet
18 US Fakultet za saobraćaj i komunikacije
19 US Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka Prirodno-matematički fakultet
20 US Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
21 US Šumarski fakultet
22 US Grupacija umjetnosti Akademija likovnih umjetnosti
23 US Akademija scenskih umjetnosti
24 US Muzička akademija
25 UB Univerzitet u Banjaluci Društvene i humanističke nauke Akademija umjetnosti
26 UB Ekonomski fakultet
27 UB Pravni Fakultet
28 UB Fakultet političkih nauka
29 UB Filozofski fakultet
30 UB Filološki fakultet
31 UB Tehničke nauke Arhitektonsko građevinski fakultet
32 UB Elektrotehnički fakultet
33 UB Mašinski fakultet
34 UB Tehnološki fakultet
35 UB Rudarski fakultet
36 UB Prirodne i medicinske nauke Medicinski fakultet
37 UB Prirodno matematički fakultet
38 UB Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
39 UB Tehnološki fakultet sa studijskim programom Hemijsko inžinjerstvo
40 UB Biotehničke nauke Poljoprivredni fakultet
41 UB Šumarski fakultet
42 UB Tehnološki fakultet sa studijskim programom Prehrambena biologija
43 UIS Univerzitet Istočno Sarajevo Prirodne nauke i matematika Tehnološki fakultet Zvornik (Studijski programi hemija i biologija)
44 UIS Filozofski fakultet Pale (Stud programi Matematika i fizika, Matematika i računarstvo), Matematika i računarstvo, Geografija, Turistička geografija
45 UIS Inženjerstvo, tehnologija i građevinarstvo Tehnološki fakultet Zvornik
46 UIS Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
47 UIS Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
48 UIS Saobraćajni fakultet Doboj
49 UIS Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
50 UIS Zdravlje i zaštita zdravlja Medicinski fakultet Foča
51
52 UIS
53 UIS Društvene nauke, poslovanje i administracija i pravo Ekonomski fakultet Pale
54 UIS Ekonomski fakultet Brčko
55 UIS Pravni fakultet Pale
56 UIS Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
57 UIS
58 UIS Filozofski fakultet Pale (Stud programi: Pedagogija, Sociologija)
59 UIS Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale - Profesor Fizičkog vaspitanja
60 UIS Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i veterinarska medicina Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo 
61 UIS Umjetnost i humanističke nauke Muzička akademija Istočno Sarajevo
62 UIS Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
63 Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča
64 UIS Pedagoški fakultet Bijeljina
65 UIS Filozofski fakultet Pale (Studijski programi: Filozofija, Istorija, Srpski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Ruski i srpski jezik i književnost, Opšta književnost i teatrologija, Razredna nastava)
66 UT Univerzitet u Tuzli Grupacija prirodnih nauka Prirodno matematički fakultet
67 UT Grupacija tehničkih nauka Fakultet elektrotehnike
68 UT Mašinski fakultet
69 UT Rudarsko - geološko - građevinski fakultet
70 UT Tehnološki fakultet
71 UT Grupacija biomedicinskih i zdravstvenih nauka Medicinski fakultet
72 UT Farmaceutski fakultet
73 UT Grupacija društvenih nauka Ekonomski fakultet
74 UT Pravni fakultet
75 UT Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet
76 UT Filozofski fakultet /studijski odsjeci društvenih nauka/
77 UT Fakultet za tjelesni odgoj i sport
78 UT Grupacija humanističkih nauka Akademija dramskih umjetnosti
79 UT Filozofski fakultet /studijski odsjeci humanističkih nauka/
80 USK Univerzitet u Bihaću Grupacija društvenih nauka Ekonomski fakultet
81 USK Pravni fakultet
82 USK Grupacija medicinskih nauka Visoka zdravstvena škola
83 USK Grupacija humanističkih nauka Pedagoški fakultet
84 USK Islamski pedagoški fakultet
85 USK Grupacija tehničkih nauka Tehnički fakultet
86 USK Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka Biotehnički fakultet
87 SBK Univerzitet u Zenici Tehničke nauke Fakultet za metalurgiju i materijale
88 SBK Mašinski fakultet
89 SBK Društvene nauke Pedagoški fakultet
90 SBK Ekonomski fakultet
91 SBK Pravni fakultet
92 SBK Islamski pedagoški fakultet
93 SBK Biomedicina i zdravstvo Zdravstvena njega
94 SM Sveučilište u Mostaru Biotehničke nauke Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet
95 SM Tehničke nauke Fakultet strojarstva i računarstva
96 SM Tehničke nauke Građevinski fakultet
97 SM Društvene nauke Ekonomski fakultet
98 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Matematika
99 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Fizika
100 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Kemija
101 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Biologija
102 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Informatika
103 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - biologija-hemija
104 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - hemija-Fizika
105 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Kemija - informatika
106 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - fizika-matematika
107 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - fizika- Informatika
108 SM Prirodne znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - matematika- Informatika
109 SM Interdisciplinarno područje Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Geografija
110 SM Interdisciplinarno područje Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Geografija - smjer turizam i zaštita okoliša
111 SM Interdisciplinarno područje Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Znanost o okolišu
112 SM Interdisciplinarno područje Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Razredna nastava
113 SM Interdisciplinarno područje Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Predškolski odgoj
114 SM Društvene znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Pedagogija
115 SM Društvene znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Fizička kultura
116 SM Područje prirodnih i interdisciplinarnih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Biologija - Geografija
117 SM Područje prirodnih i interdisciplinarnih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Geografija - Fizika
118 SM Područje prirodnih i interdisciplinarnih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Geografija - Informatika
119 SM Područje društvenih i interdisciplinarnih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Pedagogija - Informatika
120 SM Područje interdisciplinarnih i humanističkih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Pedagogija - Povijest
121 SM Područje interdisciplinarnih i humanističkih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Pedagogija - Hrvatski jezik i književnost
122 SM Područje interdisciplinarnih i humanističkih znanosti Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Pedagogija - Filozofija
123 SM Humanističko i umjetničko područje Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti - Glazbena umjetnost
124 SM Društvene znanosti Filozofski fakultet - Psihologija
125 SM Društvene znanosti Filozofski fakultet - Novinarstvo
126 SM Društvene znanosti Filozofski fakultet - Politologija
127 SM Društvene znanosti Filozofski fakultet - Socijalni rad
128 SM Društvene znanosti Filozofski fakultet - Odnosi s javnošću
129 SM Društvene znanosti Filozofski fakultet- Informacijske znanosti
130 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Filozofija
131 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Povijest
132 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Arheologija
133 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Povijest umjetnosti
134 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Hrvatski jezik i književnost
135 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Engleski jezik i književnost
136 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Njemački jezik i književnost
137 SM Humanističke nauke Filozofski fakultet - Latinski jezik i rimska književnost
138 SM Humanističke nauke Ruski jezik i književnost
139 SM Humanističke nauke Talijanski jezik i književnost
140 SM Biomedicinske nauke Medicinski
141 SM Društvene nauke Pravni fakultet
142 SM Biomedicinske nauke Fakultet zdravstvenih studija
143 SM Biomedicinske nauke Farmaceutski fakultet
144 SM Umjetnost Akademija likovnih umjetnosti
145 HNK Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Znanstvena područja: prirodne, tehničke, biotehničke, društvene i humanističke znanosti Agromediteranski fakultet-voćarsko vinogradarski smjer i povrtlarsko cvjećarski smjer
146 HNK Građevinski fakultet-građevina
147 HNK Mašinski fakultet-kompjuterski inžinjering, dizajn proizvoda,saobraćajni studij, energetski studij i studij zaštita na radu 
148 HNK Fakultet za poslovni menadžment-poslovna škola
149 HNK Pravni fakultet
150 HNK Fakultet informacionih tehnologija - informacijske tehnologije
151 HNK Nastavnički fakultet - hemija, sport i zdravlje, razredna nastava, biologija, sociologija, likovna umjetnost, muzička umjetnost, sportska akademija VI stepen (sport i specijalne namjene vojska i policija i sportski menadžment)
152 HNK Fakultet humanističkih nauka - bosanski ,engleski ,njemački jezik i književnost, historija i komunikologija (odnosi s javnošću, novinarstvo i poslovna komunikologija)
153 Kiseljak CEPS - Centar za poslovne studije Grupacija društvenih nauka Poslovna ekonomija, bussines Economics; Studij sigurnosti
154 Kiseljak Grupacija tehničkih nauka Energetika; Promet; Zaštita na radu i zaštita od požara; Informacijske tehnologije
155 Kiseljak Naučno područje zdravstva Zdravstvene studije
156 Sokolac Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo - Sokolac Grupacija društvenih nauka Političke nauke
157 Sokolac Grupacija društvenih nauka Pravo
158 Sokolac Grupacija društvenih nauka Ekonomija i poslovanje
159 Sokolac Grupacija društvenih nauka Preduzetništvo i finansije
160 Sokolac Grupacija društvenih nauka Javna uprava i bezbjednost
161 Sokolac Grupacija prirodnih nauka Poslovna informatika
162 Banja Luka Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - "Prometej" Banja Luka Poslovna ekonomija - zvanje dipl ecc 240 ECTS
163 Banja Luka Poslovna ekonomija - zvanje dipl ecc 180 ECTS
164 Banja Luka Transportno inženjerstvo - dipl ing saobraćaja
165 Travnik Internacionalni univerzitet Travnik Grupacija društvenih nauka Ekonomski fakultet Travnik
166 Travnik Grupacija društvenih nauka Pravni fakultet Travnik
167 Travnik Grupacija društvenih nauka Fakultet za medije i komunikaciju
168 Travnik Grupacija tehničkih nauka Saobraćajni fakultet Travnik
169 Travnik Grupacija tehničkih nauka Fakultet politehničkih nauka Travnik sa odsjecima - Elektrotehnika, Mašinstvo, Građevinarstvo i arhitektura, Logistika i Sigurnost i zaštita na radu
170 Travnik Grupacija tehničkih nauka Fakultet informacionih tehnologija Travnik
171 Travnik Grupacija prirodnih nauka Ekološki fakultet Travnik
172 Banja Luka Banja Luka College BLC Grupacija društvenih nauka Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija
173 Banja Luka Grupacija društvenih nauka Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom sektoru
174 Banja Luka Grupacija humanističkih nauka i Grupacija društvenih nauka Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom sektoru - mendžment kulture - produkcije
175 Banja Luka Grupacija društvenih nauka Menadžment u javnoj upravi, za javne službe i administraciju
176 Banja Luka Grupacija društvenih nauka Mediji i komunikacije
177 Banja Luka Grupacija humanističkih nauka Grafički dizajn i vizuelne komunikacije
178 Banja Luka Prirodne nauke Informatika - računarske i informacione nauke
179 Banja Luka Društvene nauke Informatika - Mediji i komunikacija
Ažurirano Četvrtak, 16 Ožujak 2017 11:52
 
Dodaj na svoj Facebook