14
Dec
2017
Primjena Okvira kompetencija PDF Print

Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine, u skladu sa članom 39. stav (5) Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17) – (u daljem tekstu: Pravilnik). Odredbe Pravilnika od čl. 28. do 38. definišu postupak intervjua, primjenom Okvira kompetencija.

Naime, novokoncipirani intervju, shodno Pravilniku, sadrži utvrđivanje stepena znanja kandidata (član 31.), te provjeru i ocjenu kompetencija (član 32.).

Stepen znanja utvrđuje se postavljanjem pitanja iz opisa poslova i zadataka radnog mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave, državne službe i drugih oblasti znanja i vještina koje mogu biti od značaja za rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio (član 31. stav (1)). Ako je riječ o izboru kandidata na javni oglas na kojem je kandidat polagao pismeni dio stručnog ispita, pitanja će se po pravilu postavljati iz oblasti koje nisu testirane na pismenom dijelu (član 31. stav (2)). Takođe, pitanja mogu biti usmjerena i na razjašnjenje odgovora datih na pismenom dijelu stručnog ispita (član 28.).

Kompetencije predstavljaju načine ponašanja koji su potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta obavljali na djelotvoran način, kako je navedeno u članu 28. stav (3) Pravilnika. Takođe, može se reći da kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i iskustva, kao i da se kompetencije odnose na sve one karakteristike koje pokreću i oblikuju ponašanje koje je od presudnog značaja za uspješnost na poslu.

Pitanja usmjerena na provjeru kompetencija postavljaju se na način da se (pitanja) odnose na neko prethodno ponašanje kandidata u situaciji u kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se provjeravaju. Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se tako da se od kandidata traži da opiše prethodnu konkretnu situaciju u kojoj je tražena kompetencija ispoljena, zadatak koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat preduzeo i rezultat date aktivnosti.

Obavezna kompetencija koja se provjerava i ocjenjuje na intervjuu za sve pozicije državnih službenika je „komunikacija“, dok su za rukovodeće državne službenike i šefove unutrašnje organizacione jedinice, pored komunikacije obavezne i kompetencije: „liderske vještine“, te „planiranje i organizovanje“. Dalje, komisija za izbor je u obavezi da pored propisanih obaveznih kompetencija, identifikuje i izabere još jednu prioritetnu (dodatnu) kompetenciju, tj. kompetenciju koja je neophodna za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Pitanja za intervju komisija za izbor utvrđuje neposredno na sastanku pred intervju, kako je i definisano članom 30. Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua.

Šire o kompetencijama, njihovom opisu, definicijama, primjerima pitanja za provjeru kompetencija  i sl.  možete pogledati u Pravilniku o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua.

Relevantni sadržaji:

 

Priručnik za korištenje okvira kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi u Bosni i Hercegovini
Informacija o stupanju na snagu Pravilnika o karakteru i sadržaju konkursa, načina sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua
Akt broj 01-02-698-3/16 od 26.09.2016. godine

Obavještenje o obaveznoj primjeni Okvira kompetencija
Akt broj 03-34-2-2-941-6/17 od 03.11.2017.

 

okvir kompetencija 1

Okvir kompetencija

okvir kompetencija 2

Okvir kompetencija

Last Updated on Wednesday, 25 September 2019 15:41