24
Aug
2009
Direktor Neven Akšamija PDF Print

LIČNI PODACI:

 

Pozicija:
Direktor Agencije za državnu službu
Ime: Neven
Prezime: Akšamija
Datum rođenja: 31.10.1966. godine
Mjesto rođenja: Sarajevo
Pol: Muški
Porodični status: Oženjen, otac jednog djeteta
 
E-mail adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

            

 

RADNO ISKUSTVO:

2009 –     sadašnja pozicija (direktor Agencije)

2006 – 2009 – pomoćnik direktora Agencije za državnu službu BiH

2003 – 2006 – šef odsjeka u Agenciji za državnu službu BiH

1997 – 2003 – stručni saradnik i viši stručni saradnik u Federalnom ministarstvu odbrane

1992 – 1997 – u vojnoj službi (vojnik, podoficir, oficir)

                        

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE:

-       Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde BiH

-       Pravni fakultet u Sarajevu – diplomirani pravnik

-       Stručni upravni ispit sa visokom školskom spremom, Federalno ministarstvo pravde

-       Mašinski fakultet u Sarajevu – diplomirani inženjer

 

OSOBNE VJEŠTINE:

-       Engleski jezik – aktivno (B2/C1, British Council)

-       Rad na računaru: Windows, Microsoft Office i sl. – dobro znanje

 

DODATNI STRUČNI ANGAŽMANI:

-       zamjenik člana Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu na nivou ministara (od 2010 i dalje);

-       član Nadzornog tima za reformu javne uprave – reformska oblast upravljanje ljudskim potencijalima (od 2008. godine i dalje);

-       ekspert Agencije za državnu službu Federacije BiH i Agencije za državnu službu BiH (do 2009. godine);

-       ispitivač za predmet Uprava u Federaciji BiH za Ispit općeg znanja za državne službenike u Federaciji BiH od 2006 – 2008 godine;

-       član Komisije za propise Turističke zajednice Kantona Sarajevo;

-       konsultant regulatornih tijela na nivou BiH;

-       više radnih grupa i tijela za izradu pravnih propisa;

-       više projekata, pretežno u oblasti upravljanja ljudskih potencijala.

 

DODATNA OBRAZOVANJA:

-       veći broj kurseva, seminara, obuka i studijskih posjeta iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, koordinacije državne pomoći, ciklusa politika i evropskih integracija, pravnog normiranja (izrada pravnih propisa), uvođenja sistema kvaliteta, u Bosni i Hercegovini, Španiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, te u organizaciji ReSPA; specijalistički kursevi engleskog jezika i specifični kursevi iz oblasti računarstva.

Last Updated on Wednesday, 07 May 2014 15:43
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook