03
Sep
2009
Agency services PDF Print

Agencija vrši sljedeće poslove:

  • osigurava realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija;
  • pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja kao i pri uspostavljanju informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima (BH-HRMIS);
  • osigurava obuku i razvoj državne službe;
  • podnosi godišnji izvještaj o radu i plan rada za narednu godinu Vijeću ministara na odobrenje;
  • provodi ankete u okviru institucija na zahtjev Vijeća ministara;
  • obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (STRATEGIJA RAZVOJA AGENCIJE.pdf)STRATEŠKI PLAN RAZVOJA ZA PERIOD 2014. – 2017. GODINADokument u PDF formatu.314 Kb
Last Updated on Wednesday, 12 February 2014 13:51
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook