02
Jul
2018
Odluku o kriterijima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike u institucijama BiH PDF Štampa

Rok za dostavljanje komentara: 12.07.2018. godine


Komentari na Odluku o kriterijima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike u institucijama BiH, mogu se dati do 12.07.2018. godine na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. Instrukcije za provođenje pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u Agenciji za državnu službu.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (NOVA ODLUKA -  O KRITERIJIMA I NAČINU KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA ZA DRŽAVNE SLU)Odluka o kriterijima i načinu korištenja godišnjih odmoraDokument u Word formatu128 Kb
Download this file (obrazac -aneks 1 uz odluku.doc)Obrazac - Aneks 1Dokument u Word formatu51 Kb
Download this file (obrazac 2 - preostali dio Aneks 2 uz odluku.doc)Obrazac - Aneks 2Dokument u Word formatu52 Kb
Download this file (obrazac 3- jedan dan g.o. - Aneks 3 uz odluku.doc)Obrazac - Aneks 3Dokument u Word formatu46 Kb
Download this file (OBRAZLOZENJE Odluke.doc)Obrazloženje OdlukeDokument u Word formatu58 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 02 jul 2018 12:49
 
Svi zainteresovani građani i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških politika.

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Like na našu Facebook stranicu vam donosi ažurne informacije o konkursima i obukama na vašem Facebook News Feed-u.
Dodaj na svoj Facebook