Indexed register of information ПДФ Штампа
уторак, 08 септембар 2009 14:36

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ

ИНДЕКС РЕГИСТАР
ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СУ ПОД КОНТРОЛОМ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ

Индекс регистар можете, на Ваш захтјев, добити у просторијама Агенције за државну службу Босне и Херцеговине (Сарајево, Трг БиХ бр. 1) или исти пронаћи на службеној интернет страници Агенције за државну службу www.адс.гов.ба.

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ ТРАЖИТИ ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ:

И Подаци који се односе на попуњавање упражњених радних мјеста државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине на основу јавних огласа објављених у складу са чланом 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, што укључује:

А) информације о јавним огласима:
- о датуму објављивања јавног огласа и крајњем року за подношење пријава;
- о начину преузимања пријавних образаца и о начину попуњавања истих;
- достављање потребне документације.

Б) информације о процедури спровођења јавног конкурса
- полагање јавног испита (начин полагања јавног испита, програм полагања јавног испита, материјали за припремање јавног испита - www.адс.гов.ба/јавнииспит/, начин обавјештавања кандидата који су полагали јавни испит о резултатима које су постигли);
- полагања стручног испита (начин полагања стручног испита, број задатака, вријеме које кандидат има на располагању за полагање писменог дијела стручног испита, начин полагања писменог и усменог дијела стручног испита).

Ц) информације које се односе на права које имају кандидати који учествују у јавном конкурсу за радно мјесто државног службеника у институцијама Босне и Херцеговине
- право кандидата који испуњава услове тражене јавним огласом и који је позван на тестирање да сазна имена чланова Комисије за избор;
- право кандидата да користи законе и подзаконске акте објављене у службеним гласницима на писменом дијелу стручног испита, искључиво у штампаној форми;
- обавјештавање кандидата који не испуњавају услове тражене јавним огласом, кандидата који испуњавају услове тражене јавним огласом о мјесту и времену одржавања јавног односно стручног испита (писмени и усмени), информације које се односе на начин обавјештавања кандидата који су полагали стручни испит (писмени и усмени) о резултатима које су постигли;

Д) информације које се односе на надлежности Агенције након спроведеног јавног конкурса, а што укључује:
- доношење рјешења о постављењу најуспјешнијих кандидата, односно мишљења за руководеће државне службенике у циљу њиховог именовања;
- доношење рјешења о постављењу државних службеника по добијеном мишљењу институције, односно достављеном приједлогу датума постављења (за интерне огласе и јавне огласе, односно огласе чије је спровођење у надлежности институције);

ИИ Подаци који се односе на избор кандидата по основу објављених огласа расписаних на основу члана 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (јавни огласи, огласи за екстерни премјештај, огласи за интерни премјештај), те интерних огласа објављених на основу чл. 19 и 20., а у вези са чланом 31. истог Закона, а што укључује:
-    упућивање кандидата о начину изборне процедуре која се разликује од стандардног јавног конкурса који спроводи Агенција за државну службу, а који је расписан у складу са чланом 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине;
-    упућивање кандидата на службену интернет страницу Агенције за државну службу гђе се објављују све релевантне информације;

ИИИ Подаци који се односе на законску регулативу и подзаконске акте, а који се односе на рад у државној служби, начин остваривања права и обавеза државних службеника, премјештај државних службеника из једне у другу институцију по основу преузетих надлежности и сл.
-    све информације које се односе на обуке, тренинге и семинаре који су у организацији Агенције за државну службу или који се објављују путем ове Агенције, а што укључује:
а)    мјесто и вријеме одржавања обуке, тренинга или семинара;
б)    податке везане за теме обуке и за име и презиме предавача;
ц)    услови које у појединим случајевима кандидати који се пријављују требају испуњавати.
-    све информације које се односе на остваривање заштите права државних службеника, а што укључује:
а)    информације о начину остваривања права и начину заштите права државних службеника;
б)    упућивање на одговарајуће законске и подзаконске акте;
ц)    пружање правне помоћи државним службеницима код заштите њихових права.
-    све информације које се односе на информатички сегмент функционисања Агенције за државну службу, а што укључује:
а)    обуку државних службеника из области кориштења рачунарских технологија;
б)    све информације о садржају завничне wеб странице Агенције, начину на који можете користити податке са ове странице и сл.;
ц)    статистике из области државне службе у институцијама Босне и Херцеговине.

НАПОМЕНА: Већину наведених информација можете добити на службеној интернет страници Агенције за државну службу www.адс.гов.ба
Ваше упите за добијање било које од информација које су под контролом Агенције за државну службу можете упутити на један од сљедећих начина:
е-маил контакт@адс.гов.ба
писмено на адресу: Агенција за државну службу БиХ, Трг БиХ бр. 1, Сарајево
путем фаxа: 033 268 312 и 033 284 710
путем телефона: 033 284 708 - службеник за информисање

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook