18
Aug
2020
Broj državnih službenika u institucijama BiH (30.06.2019.) PDF Štampa

Podaci na dan: 30.06.2019* godine

* Statističko istraživanje izvršeno korištenjem elektronskog statističkog obrasca u periodu juni-juli 2019. godine.Podatke u sistem su unijele ovlaštene osobe institucija BiH koje su učestvovale u ovom istraživanju, a Agencija za državnu službu je obavila sumiranje podataka i web prezentaciju izvještaja.