elektronska Uprava: Liderstvo i menadžerske vještine PDF Print
Wednesday, 14 April 2010 11:34

Krajnji rok za prijave: 22.04.2010.


e-leadership

O čemu  je riječ?

Nedostatak jasnih programa za razvoj elektronske Uprave povezanih za dugoročnim planovima za razvoj institucija Bosne i Hercegovine, te nedostatak ljudskih i finansijskih resursa, osnovni su razlozi zašto većina institucija BiH nemaju jasan plan aktivnosti za razvoj elektronske Uprave. Bosna i Hercegovina, kao buduća članica Europske Unije, mora zadovoljiti Europske ICT standarde i usvojiti europske prakse u mnogim oblastima: od Strateškog IT upravljanja i strateškog IT planiranja, preko razvoja osnovnih servisa e-Uprave za građane i poslovni sektor, do upravljanja infrastrukturom e-Uprave, informacionim sistemima i aplikacijama te povezivanja sa sistemima drugih zemalja članica.

Ova konferencija će osigurati kompaktne i usmjerene informacije o elektronskoj Upravi i njenom razvoju na nivou Europske unije i nacionalnim nivoima zemalja članica, kroz pregled najvažnijih inicijativa, strategija i implementacija. Osim motivirajućih faktora za uvođenje sistema elektronske uprave biće prezentirane i najbolje prakse zemalja Europske unije kao i pan-evropski elektronski servisi za koje smatramo da će biti od neposredne koristi za političare i top menadžment institucija Bosne i Hercegovine. Konferenciju organizira Agencija za državnu službu BiH uz finansijsku i logističju podršku Španske Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID).


Ko su predavači?

Miguel Álvarez Rodríguez
Pozicije u Ministarstvu javne uprave Španije:
- Rukovodilac Sektora za IKT saradnju i promociju e-Uprave
- Rukovodilac nacionalnog cerifikacijskog i e-Potpis servisa Kraljevine Španije: @firma.
- Član Vijeća za e-Upravu Kraljevine Španije
Pozicije u drugim organizacijama:
- Ko-direktor i rukovodilac implementacije projekta pan-Evropske eID interoperabilnosti

Laura Cabezas Manso
Pozicije u Ministarstvu javne uprave Španije:
- Rukovodilac u nacionalnom cerifikacijskom i e-Potpis servisu: @firma.
- Koordinator aktivnosti suradnje sa drugim administrativnim organizacijama

Za koga je edukativna konferencija namjenjena?

Konferencija je namjenjena za lidere i menadžere u javnoj administraciji BiH, odnosno rukovodeće državne službenike:

  • Parlamentarni zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH,
  • Ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH,
  • Direktori i zamjenici direktora institucija BiH,
  • Sekretari ministarstava i sekretari sa posebnim zadatkom,
  • Pomoćnici ministara i pomoćnici direktora,
  • te zainteresirani funkcioneri u navedenom rangu sa nižih nivoa uprave, za koje će biti izvršena potvrda učešća u skladu sa raspoloživim brojem mjesta.


Zašto baš Vi?

Europska unija obavezuje zemlje članice na implementaciju 20 osnovnih servisa javne uprave kao punih elektronskih servisa: Elektronske uplate poreskih dažbina; online berza rada; elektronska potraživanja socijalnih izdavanja; online izdavanje ličnih dokumenata i registracija automobila; izdavanje građevinskih dozvola; online obavještavanje policije; elektronski katalozi javnih biblioteka; online podnošenje zahtjeva za izvadke iz matičnih knjiga građana; online upis na visokoškolske ustanove; online promjena mjesta boravka; elektronsko Zdravstvo; elektronske uplate doprinosa za zaposlene, korporativnih poreza i poreza na dodanu vrijednosti (PDV); online registracija kompanija; nacionalni statistički informacioni sistem; elektronske carinske deklaracije; okolišne dozvole i javne nabavke.


Čak i ako Vaša institucija ne pruža navedene servise javne uprave, sigurno je da se servisi koje pruža mogu implementirati kao elektronski servisi: dostupni građanima i poslovnim subjektima 24/7, lakše upravljivi, efektivniji i efikasniji. Zato ne propustite priliku i prijavite svoje učešće na ovoj edukativnoj konferenciji.


Gdje i kada?

Konferencija će se održati u utorak, 27.04.2010.godine u Hotelu Europa u Sarajevu, ul. Vladislava Skarića 5, u konferencijskoj sali 1, sa početkom u 09:30 sati. U sklopu edukativne konferencije učesnici će dobiti odgovarajuće materijale, biće obezbjeđen simultani prevod sa engleskog jezika te ručak u hotelu Europa.


Kako se prijaviti?

Dovoljno je da Vi ili Vaš suradnik najavi Vaše prisustvo na konferenciji, uz navođenje imena, pozicije i institucije učesnika. Najavu treba izvršiti do četvrtka, 22.04.2010. godine, e-mailom na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , faxom na broj 033 284 710 (sa naznakom prijava na konferenciju o e-Upravi) ili telefonski na broj: 033 284 707. Svi zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine automatski dobijaju mjesto na konferenciji, dok će potencijalni kandidati sa nižih nivoa uprave morati sačekati potvrdu učešća. Lista svih učesnika konferencije biće objavljena u petak, 23.04.2010. godine.

 

Program edukativne konferencije

09:00 - 09:30 Registracija učesnika

09:30 – 09:45 Ceremonija otvaranja

gdin. Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH

Nj. E. Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín, Ambasador Kraljevine Španije u BiH

09:45 – 10:45 Uvod u e-Upravu

10:45 – 11:15 e-Uprava u Europskoj uniji

11:15 – 12:00 Pan-europski servisi, interoperabilnost i slučajevi iz prakse

12:00 – 12:15 Pauza za kafu

12:15– 13:00 Pravni okvir za e-Upravu i organizacijska pitanja

13:00 – 13:30 Nacionalni okvir za interoperabilnost i sigurnost

13:30 – 14:15 Ručak

14:15 – 15:00 Španska strategija za elektronske lične dokumente, elektronsku ličnu kartu i pravni okvir za digitalni potpis

15:00 – 15:30 Pojednostavljivanje administrativnih porcedura

15:30 – 16:15 Elektronske procedure i korištenje zajedničkih servisa i infrastrukture

hotel_europe

Hotel Europe Sarajevo

hotel_europe_conference_room_01

Konferencijski događaj

 

hotel_europe_coffe_break

Pauza za kafu i osvježenje za učesnike

 

hotel_europe_lunch_break

Ručak za polaznike edukacione konferencije

Last Updated on Wednesday, 28 April 2010 10:43
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook