01
Jun
2010
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Agencije za državnu službu broj 01-05-737-1-/09 od 31.05.2010.godine

 


Na osnovu člana 16. Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH», br. 32/02 i 102/09) i člana  62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09), direktor Agencije za državnu službu, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke

o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja

državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Član 1.

(Cijena usluge)

U članu 8. stav 1. Odluke o o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 01-05-737/09 od 9.7.2009. godine, broj: „20“ zamjenjuje se brojem: „30“.

Član 2.

(Prelazna odredba)

Odredbe izmjena i dopuna ove odluke primjenjivat će se na obuke za koje je utvrđena potreba i/ili izvršen izbor i zaključen ugovor nakon stupanja na snagu istih izmjena i dopuna.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj : 01-05-737-1-/09

Sarajevo, 31.5. 2010. godine

DIREKTOR

 

Neven Akšamija

 

 

Ažurirano Srijeda, 21 Svibanj 2014 09:02
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook