28
Sep
2009
Pravilnik o prihvatljivom korištenju interneta od strane uposlenika Agencije za državnu službu PDF Print

Pravilnik Agencije za državnu službu, Broj: 02-02-862/04 od 20.10.2004. godine


Na osnovu čl.16. i 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), i člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Agencija za državnu službu, donosi,

 

PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOM KORIŠTENJU INTERNETA OD STRANE ZAPOSLENIKA AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Član 1.
Svrha

1. Internet predstavlja izvor informacija koji može biti koristan za svakog zaposlenika Agencije za državnu službu (u daljem tekstu Agencija). U slučaju da efikasnost zaposlenika Agencije može biti unaprijeđena upotrebom interneta, politika Agencije je da se takvim zaposlenicima obezbjedi internet pristup, te da se istim omogući obukani profesionalno usavršavanje kako bi zaposlenik mogao optimalno iskoristiti
mogućnosti interneta.
2. Ovaj dokument propisuje prihvatljivu upotrebu interneta od strane zaposlenika Agencije u korištenju opreme i resursa u vlasništvu Agencije.

Član 2.
Postojeće stanje

1. Internet je sačinjen od međusobno uvezanih računarskih mreža koji obezbjeđuju digitalni pristup informacija. Obzirom da mreže funkcioniraju na kompatibilnim standardima i protokolima, korisnici interneta imaju pristup internet računarima (u daljem tekst host), i pridruženim aplikacijama i bazama podataka. Elektronsko pretraživanje dozvoljava korisnicima da prikupljaju informacije i podatke iz velikog
broja izvora i komuniciraju sa drugim korisnicima interneta sa istim oblastima zanimanja.
2. Pristup internetu omogućuje zaposlenicima Agencije da lociraju i koriste podatke u procesu donošenja odluka. Zaposlenici Agencije se podstiču da razvijaju neophodne vještine za efikasno korištenje interneta u obavljanju svojih svakodnevnih poslova.

Član 3.
Oblast primjene

1. Ovaj pravilnik reguliše uvjete prihvatljivog internet pristupa od strane zaposlenika Agencije i ne uređuje zahtjeve, standarde i procedure za razvoj i implementaciju internet servisa Agencije.
2. Ovaj pravilnik se odnosi na sve zaposlenike Agencije.
3. Pravilnik razlikuje internet pristup u radno vrijeme i u slobodno vrijeme (npr. neradni dani, prije i poslije posla, u toku pauze i sl.).

Član 4.
Prihvatljivo korištenje

1. Zaposlenici Agencije mogu koristiti internet u cilju stručnog i profesionalnog usavršavanja te pristupati naučnim, tehničkim i drugim informacijama u vezi njihovog profesionalnog angažmana u Agenciji. Internet se može koristiti i u komunikaciji sa drugim institucijama javne administracije te poslovnim partnerima.
2. Zaposlenici moraju biti svjesni da internet kontakt ostvaren korištenjem internet adresa i domene registrovane na Agenciju za državnu službu može stvoriti dojam kod drugih da takav pristup odražava zvanični stav Agencije za državnu službu.Zaposlenici ne smiju koristiti internet u bilo koju svrhu koja može negativno uticati na Agenciju i ostale zaposlenike.
3. Računari koji pripadaju Agenciji namjenjeni su isključivo za upotrebu u službene svrhe. Kada se određeni kriteriji ispune, zaposlenici Agencije mogu računare koristiti u sljedećim aktivnostima:
a. u radno vrijeme zaposlenik može pristupati informacijama vezanim za razvoj stručnih sposobnosti za kvalitetno obavljanje poslova,
b. u radno vrijeme zaposlenik može učestvovati u news grupama, chat sesijama i e-mail komuniciranju, ukoliko takve komunikacije imaju direktne veze sa obavljanjem posla. Ako u toj komunikaciji zaposlenik izražava vlastiti stav, u istoj mora biti uključeno posebno upozorenje koje objašnjava da je to njegov
stav a ne stav Agencije za državnu službu,
c. u slobodno vrijeme zaposlenik može sa interneta preuzimati tekstualne i grafičke sadržaje koji nisu vezani za posao a u cilju razvoja i unapređenja internet vještina.
4. Zabranjeno je iniciranje internet sesija koje nisu u vezi sa obavljanjem službenih poslova, sa udaljenih lokacija preko informatičkih resursa Agencije.
5. Sljedeće upotrebe interneta, bilo u radno vrijeme ili u slobodno vrijeme, korištenjem informatičkih resursa Agencije, nisu dozvoljene:
a. pretraživanje, pristup i štampanje tekstualnih, grafičkih i multimedijalnih informacija koje prelaze opšteusvojene standarde dobrog ukusa i etike,
b. pokretanje internet programa, uključujući, ali ne ograničavajući se na, on-line igre, testove i druge zabavne sadržaje, kao nosioca potencijalne opasnosti po sigurnost računarskih sistema Agencije,
c. obavljanje bilo kojih nezakonitih aktivnosti ili aktivnosti koje na bilo koji način štete ugledu Agencije i krše norme ponašanja zaposlenika u javnoj administraciji,
d. obavljanje privatnih aktivnosti poput kupovine roba i primanja usluga online,prodaja roba, pružanja usluga i reklamiranje istih,
e. obavljanje bilo koje aktivnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost bilo kog vladinog host-a. Zaposlenik Agencije mora čuvati tajnost pristupne šifre bilo kom internet host-u,
f. uključenje u bilo koju aktivnost političkog lobiranja, promoviranja političkih stranaka, skupljanja sredstava za iste i ostale političke aktivnosti,
g. širenje netrpeljivosti po rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, političkoj i drugim osnovama.

Član 5.
Odgovornost Informacionog odsjeka

1. Rukovodilac Agencije uz prethodni stav Informacionog odsjeka Agencije za državnu službu (u daljem tekstu IT odsjek) ima pravo u odlučivanju da li zaposlenik u obavljanju svojih poslova ima potrebu za internet pristupom.
2. IT odsjek mora obezbjediti internet pristup svim zaposlenicima kojima internet služi za obavljanje svakodnevnih poslova. Zaposlenici IT odsjeka su dužni upoznati i savjetovati ostale zaposlenike Agencije u vezi prihvatljivog korištenja interneta.
3. Ukoliko dođe do sumnje u kršenje odredaba ovog pravilnika od strane zaposlenika Agencije, IT odsjek o tome informiše rukovodioca Agencije sa prijedlogom mjeran prema tom zaposleniku.

Član 6.
Odgovornosti zaposlenika Agencije

1. Korištenje računarske opreme i internet pristupa Agencije u obavljanju službenih poslova uvijek ima prednost nad upotrebom računara u privatne svrhe.
2. U cilju izbjegavanja problema vezanih za ograničenost računarskih i internet kapaciteta Agencije, zaposlenici su odgovorni za njihovo racionalno korištenje.
3. Zaposlenici Agencije su posebno odgovorni za:
a. pridržavanje sigurnosnih politika i procedura u korištenju internet servisa, i uzdržavanje od bilo koje prakse koja može ugroziti računarske sisteme i podatke Agencije, uključujući, ali ne ograničavajuči se na, računarske viruse koji mogu biti preuzeti sa interneta,
b. podučavanje pravilnom internet korištenju i kulturi komuniciranja putem iinternet servisa,
c. odgovorno ponašanje u internet komunikaciji jer zaposlenik predstavlja ugled Agencije, čak i ako internet koristi za privatne svrhe,
d. upoznavanje sa posebnim zahtjevima koji su postavljeni na neke internet sadržaje, kao što su ugovori o korištenju istih, pravo o privatnosti korištenja i
autorska prava.

Član 7.
Stupanje na snagu

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na službenoj internet
stranici, i oglasnoj tabli Agencije.
Broj: 02-02-862/04
Datum: 20.10.2004.
RUKOVODILAC AGENCIJE
Jakob Finci

Last Updated on Monday, 04 January 2010 13:22
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook