28
Sep
2009
Odluka o uslovima, načinu i postupku određivanja učešća državnih službenika na obukama ПДФ Штампа

Odluka Agencije za državnu službu, Broj: 01-02-752 /06 od 31.10.2006. godine


Na osnovu člana 16. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH“, broj 32/02) i člana 49. stav 6. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06), direktor Agencije za državnu službu BiH, d o n o s i

 

ODLUKU

o uslovima, načinu i postupku određivanja učešća državnih službenika na obukama

 

 

Član 1.

(Opći principi)

 

Ovom odlukom Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) utvrđuje uslove, način i postupak određivanja učešća državnih službenika na seminarima i drugim oblicima obrazovanja koje organizira Agencija.

 

Član 2.

(Pravo učešća na obukama)

 

Pravo učešća na obuci koje organizira Agencija imaju državni službenici i drugi uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine ako se ukažu prilike za to, za koje se programom obuke utvrdi da pripadaju ciljanoj grupi za učešće na istoj a u skladu sa optimalnim brojem učesnika.

 

Član 3.

(Način prijavljivanja učešća)

 

Način prijavljivanja zainteresiranih učesnika je isključivo putem jedinstvenog prijavnog obrasca koji je dostupan na službenoj internet stranici ili u prostorijama Odsjeka za obuku Agencije.

Zainteresirani učesnici prijavni obrazac za pohađanje obuke mogu poslati putem faksa ili mail-a na adresu Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Rok za prijavu se utvrđuje pojedinačno za svaku obuku i precizira u pozivu za učešće koji se dostavlja institucijama na zvaničan faks i objavljuje na službenoj internet stranici Agencije.

Sve prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

 

Član 4.

(Postupak selekcije učesnika)

Agencija će nakon zaključenog roka za prijavu izvršiti selekciju primljenih prijava.

Državni službenici, koji su poslali prijavu za učešće na nekom obliku obrazovanja koji Agencija organizira biće najkasnije dva dana prije početka obuke pismeno obaviješteni o tome da li je njihova prijava prihvaćena ili ne.

Obavijest će biti dostavljena na službeni faks institucije.

 

Član 5.

(Obaveze državnih službenika čija je prijava prihvaćena)

 

Državni službenici čija prijava je prihvaćena su dužni prisustvovati obuci.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, u slučaju opravdanog odsustva, državni službenik neposredno ili odgovorna osoba u instituciji u kojoj je zaposlen, su dužni Odsjeku za obuku najkasnije jedan radni dan prije datuma održavanja obuke dostaviti informaciju o nemogućnosti prisustva obuci tog državnog službenika putem telefona ili na drugi način.

 

Član 6.

U slučaju da državni službenik dva puta u toku jedne kalendarske godine izostane sa obuke za koju se prijavio i dobio potvrdu učešća, odnosno ne učini opravdanim razloge zbog kojih nije prisustvovao obuci za koju je prihvaćena prijava, biće mu onemogućeno prisustvo svim obukama koje organizira Agencija do kraja te godine.

 

Član 7.

(Nadležnost)

 

Provođenje ove odluke je u djelokrugu Odsjeka za obuku Sektora za obuku i informacione tehnologije Agencije.

 

Član 8.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Agencije.

 

 

Broj: 01-02-752 /06

U Sarajevu, 31.10.2006. godine

 

 

 

Direktor Agencije

 

______________________

Jakob Finci

 

Последње ажурирано среда, 21 мај 2014 09:00
 
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook