02
Oct
2009
Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 35/06)


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni
glasnik BiH», br. 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 114. sjednici
održanoj 03.04.2006.godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju
Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom bliže se utvrđuju jedinice institucija Bosne i Hercegovine, koje su
u skladu sa članom 60. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
(«Službeni glasnik BiH», br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04, 37/04 i 48/05)
zadužene za implementaciju tog zakona (u daljem tekstu: jedinica).

Član 2.
(Cilj određivanja)

Cilj preciznijeg određivanja jedinica ovom odlukom je efikasnija realizacija
procesa zapošljavanja državnih službenika, uzajamno pružanje pomoći institucija Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: institucija) i Agencije za državnu službu (u daljem tekstu:
Agencija) u realizaciji kadrovske politike institucija Bosne i Hercegovine u okviru
utvrđenim propisima, organizacionog razvoja institucija, uspostavljanju i vođenju registra
osoblja, osiguranja koordinacije, organizovanja i realizacije obuke državnih službenika i
razvoja državne službe.

Član 3.
(Jedinica za implementaciju)

(1) Jedinica je, u okviru svojih propisanih nadležnosti, osnovna organizaciona
jedinica za kadrovske poslove, odnosno razvoj ljudskih resursa ili unutrašnja
organizaciona jedinica za kadrovske poslove, odnosno razvoj ljudskih resursa ukoliko
institucija u svojoj unutrašnjoj organizaciji nema predviđenu takvu osnovnu jedinicu.
(2) Ukoliko institucija u svojoj unutrašnjoj organizaciji ima predviđenu posebnu
organizacionu jedinicu za obuku državnih službenika ista se smatra jedinicom iz člana 1.
ove odluke i to u okviru svog djelokruga.
(3) Jedinica u smislu ove odluke je i radno mjesto za kadrovske odnosno poslove
razvoja ljudskih resursa ili poslove obuke ukoliko institucija u svojoj unutrašnjoj
organizaciji nema predviđene organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana

Član 4.
(Prava i obaveze komunikacije)

Rukovodioci jedinica ili državni službenik koji je raspoređen na radno mjesto u
smislu člana 3. stav 3. ove odluke, kao i odgovarajući rukovodilac u Agenciji imaju pravo
i obavezu da međusobno odnosno neposredno informišu, komuniciraju i surađuju, ali ne i
da konačno odlučuju o konkretnim pitanjima.

Član 5.
(Obaveze koje proističu iz odluke)

(1) Institucije i Agencija dužne su pratiti provedbu ove odluke.
(2) Agencija dužna je dati mišljenje na akte o unutrašnjoj organizaciji institucija
Bosne i Hercegovine, koji se tiču realizacije odredaba utvrđenih ovom odlukom.

Član 6.
(Završna odredba)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom
glasniku Bosne i Hercegovine».
VM broj:_______________/06 Predsjedavajući Vijeće ministara BiH
Adnan Terzić
Sarajevo, 03.04.2006.godine

Posljednje ažurirano utorak, 05 oktobar 2010 15:22
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook