Postavljenja u državnu službu
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Broj posjeta
1 Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita - Integralni tekst

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

„Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19

Broj posjeta:
52342
2 Pravilnik o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine - integralni tekst

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Pravilnik Agencije za državnu službu, broj: 01-02-1135/07 od 10. marta 2008. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12)

Broj posjeta:
19150
3 Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine - integralni tekst

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Pravilnik Agencije za državnu službu BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 62/10, 30/14 i 38/17)

Broj posjeta:
41853
4 Pravilnik o uslovima i načinu direktnog preuzimanja državnih službenika

"Službeni glasnik BiH", broj 48/17 od 30.06.2017. godine

Broj posjeta:
3679
5 Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua - Integralni tekst

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

(„Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17)

Broj posjeta:
22076
6 Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika

Instrukcija Agencije za državnu službu, broj: 01-02-66-3/17 od 28.02.2017. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 17/17)

Broj posjeta:
7061
7 Odluka o uslovima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 216/12 od 04.decembra 2012.godine ("Službeni glasnik BiH", br. 103/12)

Broj posjeta:
11178
8 Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine - integralni tekst

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 109/05 od 05.maja 2005. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 102/09 i 9/15)

Broj posjeta:
37089
9 Pravilnik o programu polaganja javnog ispita

Pravilnik Agencije za državnu službu broj:01-02-1136/07 od 15. marta 2007. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12)

Broj posjeta:
93436
10 Pravilnik o izmjenama pravilnika o programu polaganja javnog ispita

Pravilnik Agencije za državnu službu, Broj:01-02-3-126/12 od 08. februara 2012. godine (Službeni glasnik BiH“, broj 18/12) Stupio na snagu: 14.marta 2012. godine

Broj posjeta:
24758
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook