Prava i obaveze državnih službenika
Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Broj posjeta
1 Odluka o kriterijima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH broj 2/20 od 23.01.2020. („Službeni glasnik BiH“, broj 16/20)


Broj posjeta:
7004
2 Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

"Službeni glasnik BiH", broj 54/18 od 3.8.2018. godine

Broj posjeta:
2512
3 Instrukcija o tekstu zakletve državnog službenika i obrascima koji se ulažu u personalni dosije državnog službenika

Broj: 01-02-2-798/16 od 02.12.2016. godine. Stupila na snagu 17.12.2016. godine. ("Službeni glasnik BiH", broj 92/16 od 09.12.2016.)

Broj posjeta:
7303
4 Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu

("Službeni glasnik BiH", broj 44/16 od 14.06.2016.godine)

Broj posjeta:
5982
5 Kodeks državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Kodeks državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, VM BiH 121/13 od 28. maja 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/13 od 24.06.2013.)

Broj posjeta:
25910
6 Odluka o specifičnim slučajevima nespojivosti sa radnim mjestom savjetnika

Odluka Vijeća ministara BiH 93/13 od 08.05.2013. („Službeni glasniku BiH“, broj 41/13)
Na snazi od 05.06.2013.godine

Broj posjeta:
12451
7 Odluka o uslovima i načinu zaštite fizičkog i moralnog integriteta državnog službenika institucija Bosne i Hercegovine u obavljanju dužnosti

Odluka Vijeća ministara BiH broj 88/13 od 25. aprila 2013.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/13)

Broj posjeta:
13049
8 Odluka o postupku preispitivanja zdravstvene sposobnosti državnog službenika institucija Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH broj 89/13 od 25. aprila 2013.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/13)

Broj posjeta:
12475
9 Odluka o uslovima za korištenje prava na neplaćeno odsustvo i na rad sa skraćenim radnim vremenom

Odluka Vijeća ministara BiH broj 85/13 od 25. aprila 2013.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/13)

Broj posjeta:
36265
10 Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnlh službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Pravilnik Agencije za državnu službu broj:01-02-594/11 od 14.jula 2011.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11)

Broj posjeta:
85236
11 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine - PREČIŠĆENI TEKST
“Službeni glasnik BiH”, br. 20/03 i 94/10
Broj posjeta:
25561
12 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
Pravilnik Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 94/10) od 5. novembra 2010. godine
Broj posjeta:
17282
13 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost

Odluka Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/10) od 24.06.2010.godine

Broj posjeta:
22929
14 Pravilnik o kriterijuma i postupku za isplatu novčane nagrade - stimulacije zaposlenim u Agenciji za državnu službu
Broj: 01-02-569/10 od 26. aprila 2009. godine
Broj posjeta:
22654
15 Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu
"Službeni glasnik BiH", broj 70/09 od 07.09.2009. godine
Broj posjeta:
14075
16 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Pravilnik Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03) od 5. juna 2003. godine

Broj posjeta:
47184
17 Odluka o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 21/04) od 29.aprila 2004.godine

Broj posjeta:
27370
18 Instrukcija o postupku revizije zapošljavanja

Instrukcija Agencije za državnu službu BiH, Broj: 01-02-2-1064/04 od 31.12.2004. godine.

Broj posjeta:
3382
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook