Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.10.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za obradu predstavki građana i saradnju sa NVO u regionalnom centru
2/01 Stručni savjetnik u Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava

Objavljeno:
četvrtak, 15 septembar 2016
Broj posjeta:
4554
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

Objavljeno:
četvrtak, 15 septembar 2016
Broj posjeta:
3164
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 22.09.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za zaštitu zdravlja bilja
1/02 Viši stručni saradnik za zaštitu zdravlja bilja
2/01 Viši stručni saradnik za sjeme i sadni materijal poljoprivrednog bilja
3/01 Viši stručni saradnik za koordinaciju rada fitosanitarne inspekcije

Objavljeno:
srijeda, 14 septembar 2016
Broj posjeta:
839
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za koordinaciju dokumentacije i izvještavanje

Objavljeno:
srijeda, 14 septembar 2016
Broj posjeta:
2970
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacionu i nuklearnu sigurnost

Krajnji rok za prijave: 29.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
četvrtak, 08 septembar 2016
Broj posjeta:
1718
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 22.09.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Direktor
1/02 Zamjenik direktora

Objavljeno:
četvrtak, 01 septembar 2016
Broj posjeta:
2676
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.


Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine.

 

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook