Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.09.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za strateška i operativna planiranja
1/02 Viši stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu
1/03 Viši stručni saradnik za planiranje i izvještavanje u oblasti zdravstva

Objavljeno:
utorak, 16 avgust 2016
Broj posjeta:
5561
2 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.08.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za unutrašnje tržište, konkurenciju, ekonomska i finansijska pitanja u Sektoru za usklađivanje pravnog sistema BiH sa acquis communautaire
1/02 Šef Odsjeka za državni program pomoći EU BiH u Sektoru za koordinaciju pomoći EU
1/03 Stručni savjetnik u Odsjeku za prevođenje i redakturu - prevodilac/ redaktor u Sektoru za prevođenje iz područja evropskih integracija

Objavljeno:
utorak, 16 avgust 2016
Broj posjeta:
524
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za vođenje katastra nekretnina

Objavljeno:
ponedeljak, 15 avgust 2016
Broj posjeta:
4062
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.08.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za školovanje, obuku i profesionalna pravila

Objavljeno:
ponedeljak, 15 avgust 2016
Broj posjeta:
602
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Glavni disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Objavljeno:
četvrtak, 11 avgust 2016
Broj posjeta:
1861
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
četvrtak, 11 avgust 2016
Broj posjeta:
2118
7 Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u Direkciji za evropske integracije VM BiH do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva

Krajnji rok za prijave: 23.08.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za plan i analizu

Objavljeno:
utorak, 09 avgust 2016
Broj posjeta:
3315
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 16.08.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Stručni saradnik za finansijske poslove
1/02 Stručni saradnik za fitofarmaceutska sredstva i mineralna đubriva

Objavljeno:
ponedeljak, 08 avgust 2016
Broj posjeta:
4120
9 Javni oglas za za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.08.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za državnu pomoć
1/02 Stručni saradnik za državnu pomoć

Objavljeno:
petak, 29 jul 2016
Broj posjeta:
7240
10 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.08.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnopravne i konzularne poslove
1/02 I sekretar u Uredu za odnose sa javnošću
1/03 II sekretar u Uredu za odnose sa javnošću
1/04 I sekretar u Odsjeku za ceremonijal
1/05 III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje
1/06 III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju
1/07 II sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove
1/08 III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove
1/09 II sekretar za engleski jezik u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove
1/10 III sekretar u Odsjeku za analizu i planiranje

Objavljeno:
utorak, 26 jul 2016
Broj posjeta:
12118
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook