Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.08.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za centraliziranu obuku

Objavljeno:
četvrtak, 27 jul 2017
Broj posjeta:
1634
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: ­­­­04.08.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:

1/01 Inspektor za željeznički promet

Objavljeno:
četvrtak, 27 jul 2017
Broj posjeta:
301
3 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.08.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja
1/02 Stručni saradnik za izradu i praćenje realizacije projekata u oblasti nauke

Objavljeno:
utorak, 25 jul 2017
Broj posjeta:
3039
4 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Krajnji rok za prijave: 09.08.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju
2/01 Stručni savjetnik – analitičar
3/01 Šef Odsjeka za pravna pitanja, međunarodnu saradnju i podršku
4/01 Stručni savjetnik - operativni analitičar
5/01 Stručni saradnik za informatičke poslove
6/01 Stručni savjetnik - glavni inžinjer za informatiku
6/02 Viši stručni saradnik - inžinjer za hardver i mreže
6/03 Stručni saradnik - WEB administrator
6/04 Stručni saradnik - inžinjer za sistem kontrole i video nadzora
6/05 Stručni savjetnik za analize
6/06 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike
6/07 Stručni saradnik za dokazni materijal i administrativnu podršku

Objavljeno:
ponedeljak, 24 jul 2017
Broj posjeta:
13239
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.08.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:

1/01 Stručni savjetnik odsjeka za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama

Objavljeno:
ponedeljak, 24 jul 2017
Broj posjeta:
764
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.08.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:

1/01 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju

Objavljeno:
utorak, 18 jul 2017
Broj posjeta:
4285
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.07.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH

Objavljeno:
četvrtak, 06 jul 2017
Broj posjeta:
4263
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook