Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za postupke javnih nabavki

Objavljeno:
petak, 19 decembar 2014
Broj posjeta:
228
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.01.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju i pripremu Programa javnih investicija
1/02 Stručni saradnik za planiranje i upravlјanje vanjskim dugom

Objavljeno:
srijeda, 17 decembar 2014
Broj posjeta:
1683
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Krajnji rok za prijave: 26.12.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik Sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informiranje
1/02 Šef Odsjeka za strategiju, planiranje, analitičke poslove i zaštitu ličnih podataka
1/03 Stručni savjetnik-analitičar-lektor
1/04 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju
2/01 Stručni savjetnik-analitičar za operativne i strateške analize
2/02 Stručni savjetnik-analitičar za obradu sumnjivih transakcija
2/03 Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
2/04 Stručni savjetnik za obuku i nadzor
3/01 Stručni savjetnik za unutrašnje inspekcije i profesionalne standarde
4/01 Šef Odsjeka za materijalno poslovanje, logistiku i održavanje
4/02 Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
4/03 Viši stručni saradnik za javne nabavke
4/04 Šef Odsjeka za finansije i računovodstvo
4/05 Viši stručni saradnik za budžetsko planiranje
5/01 Stručni savjetnik-analitičar

Objavljeno:
srijeda, 17 decembar 2014
Broj posjeta:
964
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.01.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/ECAC/EASA/EUROCONTROL

Objavljeno:
utorak, 16 decembar 2014
Broj posjeta:
1919
5 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.12.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Izvršni funkcioner
1/02 Saradnik za arheologiju

Objavljeno:
srijeda, 10 decembar 2014
Broj posjeta:
2058
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za nadzor i procjenu provođenja strategija

Objavljeno:
srijeda, 10 decembar 2014
Broj posjeta:
2869
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 11.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove

Objavljeno:
srijeda, 03 decembar 2014
Broj posjeta:
3552
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 11.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik - instruktor za specijalističku obuku

Objavljeno:
srijeda, 03 decembar 2014
Broj posjeta:
1092
9 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 05.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analizu DNK


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Objavljeno:
četvrtak, 27 novembar 2014
Broj posjeta:
1420
10 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.12.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - interni revizor
2/01 Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove
2/02 Stručni saradnik za praćenje izvršenja budžeta
3/01 Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i davanje mišljenja
4/01 Upravni inspektor
5/01 Stručni saradnik za projekte pomoći

Objavljeno:
utorak, 18 novembar 2014
Broj posjeta:
6497
 
"U postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika, može se koristiti uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika." - Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook