Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.10.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za osiguravanje kvaliteta–ljudski resursi i interne procedure rada HR AND IP
1/02 Stručni savjetnik za certificiranje zrakoplovno-meteorološke opreme i službe – MET inspektor

Objavljeno:
utorak, 18 oktobar 2016
Broj posjeta:
550
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.11.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik Zajedničke komisije za administrativne poslove
2/01 Stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta
3/01 Stručni saradnik u Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine

Objavljeno:
četvrtak, 13 oktobar 2016
Broj posjeta:
3038
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

Krajnji rok za prijave: 19.10.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za javne nabavke

Objavljeno:
utorak, 11 oktobar 2016
Broj posjeta:
773
4 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.10.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik u oblasti JMB, lične karte, prebivališta i boravišta državljana BiH
1/02 Viši stručni saradnik u oblasti putnih isprava
2/01 Šef Odsjeka za razvoj i praćenje informacionog sistema u sportu

Objavljeno:
utorak, 11 oktobar 2016
Broj posjeta:
2285
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.10.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za javnost i medije

Objavljeno:
četvrtak, 06 oktobar 2016
Broj posjeta:
3352
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 20.10.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
četvrtak, 29 septembar 2016
Broj posjeta:
2319
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.10.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za strana ulaganja i investicionu klimu
1/02 Stručni saradnik za pravne poslove
1/03 Stručni saradnik za preduzetništvo

Objavljeno:
četvrtak, 29 septembar 2016
Broj posjeta:
4690
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.


Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine.

 

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook