Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za koordinaciju poslova i saradnju s pravosudnim institucijama BiH

Objavljeno:
petak, 28 novembar 2014
Broj posjeta:
83
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 05.12.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analizu DNK

Objavljeno:
četvrtak, 27 novembar 2014
Broj posjeta:
301
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.11.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za internu reviziju
1/02 Stručni savjetnik za razmjenu obavještajnih informacija
1/03 Stručni savjetnik za ugovaranje nabavke i prodaje klasa III, V, VII i IX
1/04 Viši stručni saradnik za implementaciju politika
1/05 Viši stručni saradnik za politiku upravljanja arhivom

Objavljeno:
srijeda, 19 novembar 2014
Broj posjeta:
1102
4 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.12.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - interni revizor
2/01 Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove
2/02 Stručni saradnik za praćenje izvršenja budžeta
3/01 Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i davanje mišljenja
4/01 Upravni inspektor
5/01 Stručni saradnik za projekte pomoći

Objavljeno:
utorak, 18 novembar 2014
Broj posjeta:
3918
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.11.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - interni kontrolor

Objavljeno:
utorak, 18 novembar 2014
Broj posjeta:
744
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.11.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za energetiku
1/02 Stručni saradnik za energetiku
2/01 Viši stručni saradnik za razvoj šumarstva i upravljanje vodama sa aspekta navodnjavanja

Objavljeno:
srijeda, 12 novembar 2014
Broj posjeta:
2418
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 20.11.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik- inspektor za strance
1/02 Viši  stručni saradnik- inspektor za strance
1/03 Stručni saradnik- inspektor za strance

Objavljeno:
srijeda, 12 novembar 2014
Broj posjeta:
4377
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.12.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik – Administrator mreža
1/02 Stručni savjetnik za analizu i strateško planiranje
1/03 Viši stručni suradnik za registraciju

Objavljeno:
ponedeljak, 10 novembar 2014
Broj posjeta:
4063
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.11.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za normativno-pravne poslove

Objavljeno:
ponedeljak, 10 novembar 2014
Broj posjeta:
2005
10 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.11.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu
1/02 Stručni saradnik za poslove koordinacije prevođenja acquis-a
1/03 Stručni saradnik za slobodne zone
1/04 Stručni saradnik za nadgledanje provođenja carinskih propisa
1/05 Stručni saradnik za preduzetništvo
1/06 Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću-portparol

Objavljeno:
četvrtak, 06 novembar 2014
Broj posjeta:
5861
11 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.11.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za borbu protiv trgovine ljudima
1/02 Stručni savjetnik – inspektor za eksterne inspekcijske poslove

Objavljeno:
četvrtak, 06 novembar 2014
Broj posjeta:
4682
12 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Krajnji rok za prijave: 19.11.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik zastupnika Vijeća ministara BiH

Objavljeno:
srijeda, 29 oktobar 2014
Broj posjeta:
3095
 
"U postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika, može se koristiti diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku." - Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook