Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 05.01.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Ureda BHMAC Banja Luka

Objavljeno:
srijeda, 12 decembar 2018
Broj posjeta:
631
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.12.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za propise
1/02 Stručni saradnik za nadzor

Objavljeno:
petak, 07 decembar 2018
Broj posjeta:
2255
3 Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

Krajnji rok za prijave: 14.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Stručni savjetnik za procjenu dokumentacije – Sektor za medicinska sredstva u Banjaluci- ( redni broj 73 u Sistematizaciji) – 1 izvršilac u Banjaluci

Objavljeno:
četvrtak, 06 decembar 2018
Broj posjeta:
670
4 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za policijsku podršku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 14.12.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora
1/02 Stručni savjetnik za javne nabavke
1/03 Šef Odsjeka

Objavljeno:
četvrtak, 06 decembar 2018
Broj posjeta:
690
5 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije

Krajnji rok za prijave: 14.12.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za sektorske politike
1/02 Stručni savjetnik za sektorske politike
2/01 Šef Odsjeka za Pisarnicu, Biblioteku i opšte poslove
3/01 Stručni savjetnik za razvoj i pisanje projektnih prijedloga i e-learning
4/01 Stručni savjetnik za programe prekogranične saradnje
4/02 Stručni savjetnik za programe transnacionalne saradnje

Objavljeno:
četvrtak, 06 decembar 2018
Broj posjeta:
632
6 Interni oglasi za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za izmjenu, obnovu i održavanje dozvola

Objavljeno:
utorak, 04 decembar 2018
Broj posjeta:
533
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansije Fonda za reformu javne uprave

Objavljeno:
petak, 30 novembar 2018
Broj posjeta:
1650
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook