Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 24.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik – analitičar
1/02 Viši stručni saradnik za interne propise i usklađivanje
1/03 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja  

Objavljeno:
četvrtak, 16 januar 2020
Broj posjeta:
370
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za provođenje ispita i dozvole letačkog osoblјa FCL1/FCL2 – FCL inspektor

Objavljeno:
ponedeljak, 13 januar 2020
Broj posjeta:
1494
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka
1/02 Stručni savjetnik za komisije za izbor i testiranja

Objavljeno:
četvrtak, 09 januar 2020
Broj posjeta:
727
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Saradnik direktora Sekretarijata

Objavljeno:
utorak, 07 januar 2020
Broj posjeta:
2198
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za pravne poslove

Objavljeno:
ponedeljak, 06 januar 2020
Broj posjeta:
2535
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Pravobranilaštvu BiH

Krajnji rok za prijave: 21.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik pravobranioca Bosne i Hercegovine

Objavljeno:
utorak, 31 decembar 2019
Broj posjeta:
1962
7 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik sektora za farmakovigilancu i materiovigilancu u Mostaru

Objavljeno:
ponedeljak, 30 decembar 2019
Broj posjeta:
657
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Krajnji rok za prijave: 17.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Komisija I
1/01 Stručni savjetnik za stručno usavršavanje i obučavanje pripadnika službe osiguranja
1/02 Načelnik Službe odgoja - tretmana
1/04 Vaspitač – stručni savjetnik
1/05 Socijalni radnik – viši stručni saradnik
1/10 Načelnik Službe
1/11 Stručni savjetnik za budžet
1/12 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
1/13 Stručni savjetnik za pravne poslove
1/14 Stručni savjetnik za javne nabavke
1/17 Stručni saradnik za blagajnu i depozit osuđenih i pritvorenih lica

Komisija II
1/03 Psiholog u prijemnom odjeljenju    
1/06 Načelnik Službe zdravstvene zaštite
1/07 Ljekar opće prakse
1/08 Sanitarni inžinjer    
1/09 Stomatolog - stručni savjetnik
1/15 Stručni savjetnik inžinjer elektrotehnike
1/16 Stručni savjetnik – inžinjer hemijske tehnologije

Objavljeno:
petak, 27 decembar 2019
Broj posjeta:
26698
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za planiranje i sprovođenje postupka javnih nabavki

Objavljeno:
četvrtak, 26 decembar 2019
Broj posjeta:
2159
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik  u Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma

Objavljeno:
četvrtak, 26 decembar 2019
Broj posjeta:
1750
11 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informatiku

Objavljeno:
utorak, 24 decembar 2019
Broj posjeta:
1589
12 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analize
1/02 Stručni savjetnik za sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1/03 Viši stručni saradnik za sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Objavljeno:
ponedeljak, 23 decembar 2019
Broj posjeta:
2461
13 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija BiH

Krajnji rok za prijave: 20.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za opće poslove i javne nabavke

Objavljeno:
ponedeljak, 23 decembar 2019
Broj posjeta:
2421
14 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 20.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za poslove prevođenja
1/02 Stručni saradnik za poslove likvidature
1/03 Stručni saradnik za informacije i komunikacije

Objavljeno:
ponedeljak, 23 decembar 2019
Broj posjeta:
2711
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook