Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

Krajnji rok za prijave: 10.10.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za centralnu evidenciju zaposlenih u policijskim tijelima

Objavljeno:
utorak, 19 septembar 2017
Broj posjeta:
2740
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.10.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora u Sektoru za opšte i zajedničke poslove                         
2/01 Stručni saradnik u Odsjeku za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU BiH
2/02 Stručni saradnik u Odsjeku za podršku učešća u Programima Zajednice
3/01 Stručni saradnik za obrazovanje iz oblasti EI

Objavljeno:
utorak, 19 septembar 2017
Broj posjeta:
4728
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.10.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za pravne poslove

Objavljeno:
petak, 15 septembar 2017
Broj posjeta:
2699
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 22.09.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Operativne jedinice

Objavljeno:
četvrtak, 14 septembar 2017
Broj posjeta:
816
5 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.09.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za mašinska i elektro postrojenja i instalacije
1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju poslova i saradnju sa pravosudnim institucijama BiH
2/01 Viši stručni saradnik za fizičko obezbjeđenje
3/01 Stručni saradnik za pravne poslove
3/02 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih i ugostiteljskih poslova

Objavljeno:
četvrtak, 31 avgust 2017
Broj posjeta:
13878
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook