Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.06.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odjeljenja veterinarske inspekcije

Objavljeno:
četvrtak, 25 maj 2017
Broj posjeta:
226
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.06.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01  Stručni savjetnik – operativni menadžer

Objavljeno:
srijeda, 24 maj 2017
Broj posjeta:
3141
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.05.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline

Objavljeno:
četvrtak, 11 maj 2017
Broj posjeta:
1104
4 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.05.2017.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za opšte i pravne poslove
2/01 Viši stručni saradnik za monitoring u RC

Objavljeno:
četvrtak, 27 april 2017
Broj posjeta:
5513
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook